Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hva du får i dagpenger etter de midlertidige reglene.

Dagpenge-kalkulator
Lønnsinntekt siste 12 mnd
Antall mnd med permittering/arbeidsløshet (max 12)
Utbetaling i permitteringsperioden
Dagpenger
Prosent av inntekt
Tap i perioden
Tap før skatt i perioden
Marginalskatt
Mindre skatt
Netto tap i perioden
Tap per måned

Dagpengene vil midlertidig få en økning på inntekter opp til 3 G (304.053 kroner). Der gis det nå 80 prosent av inntekten. Inntekter mellom 3 og 6 G vil få 62,4 prosent av inntekten som før.

Denne kalkulatoren er forenklet på inntektssiden, ved at du bare legger inn inntekten de siste 12 månedene.

Her finner du beregningen av dagpenger etter de vanlige reglene.

Se også:

Guide til dagpenger.

Guide til permittering.

Se også:

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger, regnet etter skatt.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.