Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren viser hvor mye du vi få i dagpenger ved permittering etter de midlertidige reglene.

De første 20 dagene får de permitterte full lønn. Kalkulatoren viser resultatet fra disse 20 dagene.

Permitterings-kalkulator
Lønnsinntekt siste 12 mnd
Antall mnd med permittering/arbeidsløshet (max 12)
Utbetaling i permitteringsperioden
Dagpenger
Prosent av inntekt
Tap i perioden
Tap før skatt i perioden
Marginalskatt
Mindre skatt
Netto tap i perioden
Tap per måned

Om permitteringskalkulatoren

Reglene om høyere dagpenger for permitterte gjelder til 31.oktober.

De spesielle reglene er dette:

Den permitterte får full lønn i 20 dager (ikke 15).

Det gis 80 prosent opp til 3 G. Opp til 6 G er det de vanlig 62,4 prosentene som gis.

Kravet til tidligere inntekt halveres fra 1, 5 G til 0,75 G.

Varigheten på permitteringen er maksimalt 26 uker. Deretter går de permitterte rett over (ikke ventetid på 3 dager) på "vanlige" dagpenger.

 

Les også:

Guide til permittering

Guide til dagpenger

Kalkulatorer:

Dagpengelkalkulator
Regn ut hvor mye du har rett på i dagpenger ved arbeidsløshet.

Dagpengetapkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagpenger etter skatt.