Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med denne kalkulatoren kan du beregne hvordan valutaendringer slår inn på din privatøkonomi. Dette kan være fra ferier, kjøp i utlandet, og indirekte i form av importerte varer.

Les mer om kalkulatoren under.

Valutaendrings-kalkulator
Valuta Valutagrl Kurs i dag
Euro
Svenske kroner
Danske kroner
Dollar
Kinesiske juan
Britisk pund
Tyrkiske lira
Kroatiske kua
Polske zloty
Tsjekkiske koruna
Japanske yen
Importveid indeks
 
Kjøp i utlandet Beløp Endring
Euro
Svenske kroner
Danske kroner
Dollar
Kinesiske yuan
Britiske pund
Importveid indeks
Sum 
Ferie
Euro
Svenske kroner
Danske kroner
Dollar
Kinesiske juan
Britiske pund
Tyrkiske lira
Kroatiske kua
Polske zloty
Tsjekkiske koruna
Importveid indeks
Sum 
Indirekte virkning av importerte varer
Effekten av endring på import Effekt
Euro
Svenske kroner
Danske kroner
Dollar
Kinesiske yuan
Britiske pund
Japanske yen
Importveid indeks
Kjøp som er importert
Euro
Svenske kroner
Danske kroner
Dollar
Kinesiske yuan
Britiske pund
Japanske yen
Importveid indeks
Sum 
Samlet sum

Endringene er delt inn i tre:

  • Ferie i utlandet
  • Kjøp i utlandet
  • Indirekte kostnad fra importerte varer

For ferie i utlandet vil valutaendringene slå ut med en gang.

Det samme gjelder på alle andre kjøp i utlandet som nettbaserte kjøp, eller flesketur til Sverige.

Effekten på importerte varer er mye vanskeligere å beregne. Effekten av dette kommer ikke med engang. Ofte vil det ta tid før den kommer. I utgangspunktet skulle man tro at hele effekten kommer over tid, men så enkelt er det ikke. Konkurransesituasjonen vil avgjøre hvor stor andel av en valutakursendring som vil endre prisene. Mange bedrifter har for eksempel valutasikret for et år, slik at det vil ta lang tid før eventuelle prisendringer slår inn.

Valutakursene er forhåndsinnlagt med kurser fra 1.1.21, og begynnelsen av november. Alle disse kan endres

Valutakursene kan hentes fra Norges Bank via disse lenkene:

Amerikanske dollar

Britiske pund

Danske kroner

Euro

Importveid kursindeks

Japanske yen

Kinesiske yuan

Kroatiske kuna

Polske zloty

Tsjekkiske koruna

Tyrkiske lira