Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I Smarte Pengers test av husforsikringer har vi satt karakterer på over 40 enkeltdekninger på husforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle husforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Denne testen er et meget godt hjelpemiddel for å finne den/de beste forsikringene. Når du skal sammenligne forskjellige tilbud fra forsikringsselskapene får du forskjellige pristilbud. Dette kan du matche med resultatene du får fra denne testen.

Du kan også se alle vilkårsdetaljene til hvert enkelt forsikringsselskap satt opp på en standardisert måte.

Du finner det du trenger å vite om denne forsikringen her: Guide til husforsikring.

Karakterer på husforsikringen

Karakterene går fra null til 6. Ut fra vektene regnes gjennomsnittskarakteren ut. Du kan selv endre alle vekter.

Øverst ser du karakterene på hver enkelt husforsikring. Nedenfor kan du endre vektene på de ulike dekningene, noe som vil kunne endre karakterene på husforsikringene.

Du se en forklaring til hver enkelt post her: Dette dekker husforsikringen

Test husforsikring
Forsikringsselskap Poeng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her kan du endre vekter
  Vekt I prosent  
Skader  
Hageanlegg  
Platting og brygge  
Offentlig påbud  
Totalskade  
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring   
Vannskader  
Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr  
Vann som trenger inn fra terreng eller grunn  
Vanninntrenging gjennom utett tak/vegg  
Følgeskade fra utett våtrom  
Tining av rør  
Juridisk  
Rettshjelpsforsikring  
Ansvarsforsikring  
Sikkerhet  
Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg  
Oppfylling av pulverapparat   
Utgifter til utrykning etter utløst alarm   
Insekter, skadedyr og sopp  
Bekjempelse av mus og rotter  
Bekjempelse av skadeinsekter  
Sopp- og råteskade    
Diverse  
Tapt husleieinntekt   
Ombygging for rullestolbruker  
Håndverkerfeil  
Kunstnerisk utsmykking   
Dekningsgaranti   
Erstatningsregler – verdier  
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom  
Varmtvannsbeholder og pumper  
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann  
Utvendig boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning  
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast  
   

Andre tilsvarende tester innen forsikring:

Test av barneforsikring

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Test av bilforsikring

Test av innboforsikring

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Test av reiseforsikring