I Smarte Pengers test av husforsikringer har vi satt karakterer på over 40 enkeltdekninger på husforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle husforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Denne testen er et meget godt hjelpemiddel for å finne den/de beste forsikringene. Når du skal sammenligne forskjellige tilbud fra forsikringsselskapene får du forskjellige pristilbud. Dette kan du matche med resultatene du får fra denne testen.

Du kan også se alle vilkårsdetaljene til hvert enkelt forsikringsselskap satt opp på en standardisert måte.

Du finner det du trenger å vite om denne forsikringen her: Guide til husforsikring.

Karakterer på husforsikringen

Karakterene går fra null til 6. Ut fra vektene regnes det gjennomsnittskarakteren ut. Du kan selv endre alle vekter.

Du har to valg:

  • Se på resultatet på husforsikring
  • Endre vektene for husforsikring

Testresultat
Forsikringsselskap Poeng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test husforsikring    
  Vekt I prosent
Skader
Hageanlegg
Platting og brygge
Offentlig påbud
Totalskade
Utgifter til riving, rydding og bortkjøring 
Vannskader
Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr
Vann som trenger inn fra terreng eller grunn
Vanninntrenging gjennom utett tak/vegg
Følgeskade fra utett våtrom
Tining av rør
Juridisk
Rettshjelpsforsikring
Ansvarsforsikring
Sikkerhet
Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg
Oppfylling av pulverapparat 
Utgifter til utrykning etter utløst alarm 
Insekter, skadedyr og sopp
Bekjempelse av mus og rotter
Bekjempelse av skadeinsekter
Sopp- og råteskade  
Bekjempelse av skadedyr og insekter
Diverse
Tapt husleieinntekt 
Ombygging for rullestolbruker
Håndverkerfeil
Kunstnerisk utsmykking 
Dekningsgaranti 
Erstatningsregler – verdier
Integrerte hvitevarer, kjøle-og fryserom
Varmtvannsbeholder og pumper
Varmepumpe luft-luft eller luft-vann
Utvendig boblebad/jacuzzi og lignende badeinnretning
Utvendige ledninger og bunnledning av annet materiale enn plast
 

Få tilbud og sammenlign forsikringer.  

Andre tilsvarende tester på forsikring:

Test av barneforsikring

Test av behandlingsforsikring / Helseforsikring

Test av bilforsikring

Test av innboforsikring

Test av Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Test av reiseforsikring