Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I Smarte Pengers test av innboforsikringer har vi satt karakterer på over 50 enkeltdekninger på innboforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle innboforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Denne testen er bygd opp av omtrent 1.100 delkarakterer på de forskjellige innboforsikringenes dekninger. Karakterene går fra null til 6. Totalkarakteren er bygd opp av at over 50 enkeltdekningene får tildelt en vekt.

Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Du finner det du trenger å vite om innboforsikringer her: Guide til innboforsikring.

Karakterer i innboforsikringstesten

Karakterene går fra null til 6. Ut fra vektene på de 50 forskjellige dekningene regnes gjennomsnittskarakteren ut.

Dette er karakterene hver enkelt innboforsikring har fått ut fra forutsetningene som er gjort. For de selskapene som har to varianter av innboforsikringen har vi tatt med begge. De med utvidet dekning vil naturlig nok få en bedre karakter (men de vil da også koste mer).

En forskjell på 0,1 er en svært liten forskjell, i praksis er det likt.

Det er Gjensidige Innbo Pluss, og Storebrand Super som har den beste karakteren med 5,3.

Ved å klikke på lenken, kan du gå inn å se på dekningsdetaljene på de enkelte innboforsikringene.

Høyeste oppnåelige karakter er 6,0.

Du kan selv endre alle vekter. For eksempel sette en vekt til null på en dekning som ikke har betydning for deg. Da endres karakteren ut fra den endringen du har gjort i vektene.

Innboforsikring Karakter
Gjensidige Innbo Pluss 5,3
Storebrand Super 5,3
DNB Topp 4,8
SpareBank 1 Topp 4,8
Frende med Uhell 4,6
If Super 4,6
KLP Innbo Maks 4,4
Eika Innbo Pluss 4,3
Landkreditt Utvidet 4,3
If Standard 4,1
Frende Standard 4,1
Tryg Extra 4,0
Storebrand Standard 4,0
Gjensidige Innbo 3,7
Eika Innbo 3,5
Landkreditt Innbo 3,4
KLP Innbo 3,4
DNB Standard 3,4
SpareBank 1 Standard 3,4
Hedvig 3,0
If Basis 2,6
Tryg Standard 2,5

DNB og SpareBank 1 har identiske forsikringer, som er i Fremtind Forsikring.

Du kan selv endre forutsetningene i kalkulatoren

Hver enkelt dekning har en forhåndsinnlagt vekt. Men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Hvis en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null eller en lavere vekt. Da vil karakteren automatisk justeres ut fra hvilke vekter du har valgt.

Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er.

Disse dekningene er med i testen

Punktene under viser hvilke dekninger som er med i testen:

Dekninger av ting:

 • Penger og verdipapirer
 • Rekonstruksjon av arkiver
 • Tilbehør til motorvogn/campingvogn
 • Tilbehør til fritidsbåt
 • Fritidsbåt/påhengsmotor
 • Tilhenger
 • Kano, kajakk, hangglider, paraglider og fallskjerm
 • Gressklipper og snøfreser og andre motoriserte hageredskaper
 • Hobbydroner og modellfly
 • Egenproduserte varer
 • Yrkesløsøre
 • Matvarer i fryser

Tyveri:

 • Sykkel
 • Uteareal som ikke er fellesareal
 • Bod i felles kjeller, loft eller garasje
 • Bygning utenfor forsikringsstedet
 • Garderobeskap
 • Bygningsskade ved innbrudd
 • Veskenapping

Juridisk:

 • Rettshjelpsforsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Identitetstyveri
 • Hjelp ved nettmisbruk

Flytting og lagring:

 • Annet bosted etter skade
 • Flytting og lagringsutgifter ved skade
 • Lagringsforsikring
 • Flytteforsikring

Uhell:

 • Kaskoskader / Uflaks
 • Kaskoskade på innbo og eiendeler utenfor Norden
 • Uhellsskader på sykkel

Insekter og skadedyr:

 • Skader fra insekter
 • Typer insekter
 • Skader fra dyr som mus og rotter

Diverse:

 • Mobilforsikring
 • Ombygging for rullestol
 • Vilkårsgaranti

Erstatningsregler – verdier:

 • Mobiltelefon
 • Datautstyr
 • Hvitevarer
 • Møbler
 • Klær og sko
 • Sykkel
 • Ski og annet sportsutstyr

Pris og karakter

Prisen på innboforsikringen er ikke en del av karakteren. Den tar bare hensyn til dekningsomfanget.

Det er ikke på noen måte sikkert at innboforsikringen med best karakter er det beste valget. Det beste valget er en innboforsikring som gir deg tilstrekkelig dekning til lavest mulig pris. Så her snakker vi om en kost-nytte vurdering.

Her kan du se hvor du kan innhente priser fra forsikringsselskapene.

På Smarte Penger kan du se på alle vilkårsdetaljene til hver enkelt innboforsikring, satt opp på en standardisert måte.

Det er mange yrkesorganisasjoner som har tilgang til kollektive avtaler på innboforsikring. Her kan du se oversikten over de kollektive avtalene.

Resultat av innboforsikringstesten

Resultatet av testen ser du øverst. Nedenfor kan du endre vektene, og se hvilke karakterer som da kommer opp.

Innboforsikringene blir sortert etter karakteren.

For å få et korrekt nivå på karakterene er alle gjennomsnittskarakterer økt med 10 prosent.

 

Andre tilsvarende tester på forsikring:

Test av barneforsikring

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Test av reiseforsikring