Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med denne kalkulatoren kan du se hva det er mulig å spare per dag på strømutgiftene.

Når strømprisene er skyhøy kan du spare en del på strømforbruket. Spørsmålet er hvor mye du kan spare per dag. Her har vi sett på en del tiltak som gir øyeblikkelig virkning, som er mulig å gjennomføre på én dag.

Se også Guide til kjøp av strøm.

Eksempel på sparepotensial

Grunnlaget for besparelsen er å se på hvor mange watt effekten er på forskjellige strømbrukende dingser, og hvor lenge de brukes.

Det er forutsatt at den totale strømprisen (ink nettleie) er på 200 øre per kWh.

I dette eksemplet har vi forutsatt at varmen skrus ned i 15 timer, og lys slukkes med til sammen 200 watt i 6 timer.

I tillegg brukes ikke komfyr, oppvaskmaskin, vaskemaskin, eller tørketrommel. Det er heller ingen dusjing.

Og TV'en er skrudd av seks timer mer enn vanlig.

I dette eksemplet gir dette til sammen en besparelse på 134 kroner.

Dings Watt Timer Spart
Skru ned varmeovner 2 000 15,0 60,0
Ikke bruke komfyr 5 000 1,0 10,0
Ikke bruke oppvaskmaskin 2 000 1,0 4,0
Ikke bruke vaskemaskin 2 500 1,5 7,5
Ikke bruke tørketrommel 3 000 1,5 9,0
Ikke dusje (ikke sparedusj 40 000 0,5 40,0
Skru av TV 150 6,0 1,8
Slukke lys (til sammen) 200 5,0 2,0
Sum besparelse 134,3

Du kan ikke gange opp 1 dags sparing opp til et årsnivå. Det medfører blant annet ingen dusjing på ett år, det blir heller ingen varm mat det nærmeste året. Oppvasken må tas i kaldt vann, og klær blir aldri vasket.

På den annen side er det ikke der de største besparelsene er, det er på oppvarming og varmtvann.

Regn selv med kalkulatoren

Her kan du selv legge inn dine egne tall for hvor mye det er mulig å spare.

Legg først inn hva den totale strømprisen i øre per kWh. Denne består av både den rene strømkostnaden, og nettleien. Du skal ikke ta med eventuelle fastledd verken på strømprisen eller nettleien.

Deretter legger du inn effekten (i watt) på de forskjellige apparatene, og hvor lenge de er i bruk (antall timer).

For dusjing er det lagt inn et gjennomsnittsnivå på dusjing med vanlig dusjhode, og med sparedusj. Kostnaden består i å varme opp igjen varmtvannet som er brukt i dusjen. Hvor mye du bruker på komfyren er avhengig av hvor mange plater du bruker, og om stekeovnene er i bruk. Ellers vil det alltid være forskjeller på hvor mye apparatene bruker.

Strømsparekalkulator
Strømpris (øre per kWh)
Spart strøm: Watt  Timer Spart i kr
Skru ned varmeovner
Ikke bruke komfyr
Ikke bruke oppvaskmaskin
Ikke bruke vaskemaskin
Ikke bruke tørketrommel
Ikke dusje (ikke sparedusj
Ikke dusje  (med sparedusj)
Skru av TV
Slukke lys (til sammen)
Annet
Sum besparelse

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no.

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de billigste spotprisavtalene på strøm

Oversikt: Små tiltak som du kan spare strøm på 

Kalkulatorer:

Strømpriskalkulator
Her kan du se hvordan den totale strømprisen blir bygget opp.

Strømsparekalkulator: Dusjendringer
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner som installere sparedusj, og dusje kortere.

Strømsparekalkulator: Nattesenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.