Kalkulatoren beregner alle typer skatter og avgifter som er aktuelle å betale i Norge i 2019.

Tall du skal legge er delt inn i noen hovedområder: Inntekt og formue, biler, alkohol, tobakk, søtvarer, bolig, og annet forbruk. El-biler har ingen avgifter, slik at du ikke trenger å legge inn tall for disse.

Øverst og nederst ser du tallene for hvor mye du betaler i skatter og avgifter i kroner, og i prosent av inntekten.

Les mer om bruken av kalkulatoren under.

Skatte- og avgiftskalkulator
Sivilstand
 
Bosatt i Finnmark eller Nord-Troms?
 
Inntekt og formue Forutsetning  
Lønnsinntekt   
Lønnsinntekt ektefelle/samboer  
Sone arbeidsgiveravgift
 
Rente og kapitalinntekter  
Utbytte og aksjegevinst/ tap (utover skjermingsfradrag)
Renter og andre fradrag (ikke minstefradrag)  
Netto ligningsmessig formue  
   
Totale skatter og avgifter i kroner
Skatt på inntekt og formue  
Effekt av arbeidsgiveravgift  
Merverdiavgifter  
Bilavgifter  
Andre avgifter  
Sum totale skatter og avgifter  
     
Totale skatter og avgifter i prosent av lønn    
Skatt på inntekt og formue  
Effekt av arbeidsgiveravgift  
Merverdiavgifter  
Bilavgifter  
Andre avgifter  
Sum totale skatter og avgifter
Bilkostnader    
BIL 1    
Type bil
 
Hvis ladbar hybrid: Hvor mange km går den på strøm 40  
Bilens pris som ny  
Bilens kjøpspris  
Bilens verdi ved salg  
Antall år du vil eie bilen fra i dag  
Omregistreringsavgift (ved bruktkjøp)  
Bilens egenvekt (i kg)  
CO2-utslipp  
NOX-utslipp  
Drivstofftype
 
Forbruk, liter drivstoff per mil  
Antall kilometer kjørt per år  
Pris per liter drivstoff  
Trafikkforsikringsavgift (2.909 kroner)  
Bompenger per år  
BIL 2    
Type bil
 
Hvis ladbar hybrid: Hvor mange km går den på strøm 0  
Bilens pris som ny  
Bilens kjøpspris  
Bilens verdi ved salg  
Antall år du vil eie bilen  
Omregistreringsavgift (ved bruktkjøp)  
Bilens egenvekt (i kg)  
CO2-utslipp  
NOX-utslippp  
Drivstofftype
 
Forbruk, liter drivstoff per mil  
Antall kilometer kjørt per år  
Pris per liter drivstoff  
Trafikkforsikringsavgift (2.909 kroner)  
Bompenger per år  
Totale skatter og avgifter I kroner
Sum totale skatter og avgifter
  - Skatt på inntekt og formue
  - Effekt av arbeidsgiveravgift
  - Merverdiavgifter
  - Bilavgifter
  - Andre avgifter
Totale skatter og avgifter I % av lønn
Sum totale skatter og avgifter
  - Skatt på inntekt og formue
  - Effekt av arbeidsgiveravgift
  - Merverdiavgifter
  - Bilavgifter
  - Andre avgifter
Andre utgifter med avgifter    
Akoholholdige drikkevarer
Brennevin, liter per måned (40%)
Vin, liter per måned (13 %)
Hetvin, liter per måned (22%) 0,0
Øl, liter per måned
Lettøl, liter per måned
Sum kostnad per måned (kroner)
Tobakk
Sigaretter, antall per måned
Rulletobakk og sigarer, gram per måned
Snus, gram per måned
Sum kostnad per måned (kroner)
Søtvarer
Antall liter brus per måned
Antall kg sukker per måned
Antall kg sjokolade per måned
Bolig
Årsforbruk strøm i kwh
Pris per kwh, ink nettleie - i øre
Fyringsolje, liter per år
Pris per liter fyringsolje
Antall år som boligen eies
Kjøpesum selveid bolig
Fly
Antall flyturer (ink familiemedlemmer) per år
Annet forbruk
Mat, kroner per måned (15 % mva)
Klær og sko, kroner per måned
Personlig pleie, kroner per måned
Lek og fritid, kroner per måned
Andre dagligvarer, kroner per måned
Husholdsartikler, kroner per måned
Transporttjenester, kr per mnd (12 % mva)
Annet forbruk, kroner per måned
Eiendomsskatt (per år)
NRK-lisens (per år)
Skatt- og avgiftsoversikt
Skatt på inntekt I kroner I % av inntekt
Trygdeavgift
Trinnskatt
Skatt på alminnelig inntekt
Formuesskatt
Sum skatter
Effekt av arbeidsgiveravgift
Merverdiavgift
Bilavgifter
Vektavgift
Avgift på co2-utslipp
Omregistreringsavgift
Avgifter bensin og diesel
Trafikkforsikirngsavgift
Bompenger
Sum bilavgifter
Andre avgifter
Alkoholavgift
Tobakksavgifter
Brusavgift
Sukkeravgift
Sjokoladeavgift
Avgift på elektrisk kraft
Avgifter på fyringsolje
Flypassasjeravgift
Dokumentavgift
Eiendomsskatt
NRK-lisens
Sum andre avgifter
Sum totale skatter og avgifter
Disponibelt etter skatter og avgifter

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Hjelp til skatte- og avgiftskalkulatoren

Selv om du ikke vet eksakt hva du forbruker, gir kalkulatoren deg likevel en meget god pekepinn på det totale skatte- og avgiftsnivået. De forhåndsutfylte tallene gjelder for en enslig person.

Siden det er så mange avgifter vi må betale, blir det også en del felter å fylle ut i kalkulatoren.

I kalkulatoren legger du inn opplysninger om:

  • Inntekt og formue
  • Biler
  • Alkoholholdige drikkevarer
  • Tobakksvarer
  • Bolig
  • Annet forbruk

Se ellers på forklaringen for grundigere hjelp til utfylling.

Skatte- og avgiftsberegningen
Skattene og avgiftene regnes i prosent av den inntekten du legger inn. I venstre kolonne legger du inn forutsetningene. Til høyre får du opp den skatten eller avgiften du skal betale som stammer fra denne posten.

Summen av alle skatter og avgifter ser du både øverst og nederst for at du enkelt skal se utslagene av endringene du gjør.

Disponibelt beløp
Aller nederst finner du en linje som heter «Disponibelt». Dette er det du skal ha igjen til renter, avdrag og sparing. Dette er en kontroll slik at du ikke legger inn for høyt kjøp av varer og tjenester. Hvis du for eksempel legger inn mye mer enn du tjener, vil det heller ikke bli noen mening i å regne skatter og avgifter i prosent av lønn.

Om arbeidsgiveravgift

Lønnsmottagere betaler selv en trygdeavgift på 8,2 prosent i 2019.  Men at arbeidsgiveren betaler arbeidsgiveravgift på lønnen har opplagt også en betydning. Når man skal beregne hva en arbeidstager koster blir arbeidsgiveravgift tatt med. Hvis denne var null, kunne arbeidsgiveren betalt mer i lønn.

Arbeidsgiveravgiften varierer fra 0 til 14,1 prosent, avhengig hvor i landet du bor. Det klart største antallet er i 14,1 prosent-sonen.

Eksempel: For en eneeier i et aksjeselskap er det en direkte sammenheng. Hvis overskuddet er på 300.000 kroner, og eneeieren av aksjeselskapet skal ta ut mest mulig i lønn kan han ta ut 262.927 kroner. Han kan ikke ta ut mer pga arbeidsgiveravgiften. Arbeidsgiveravgiften blir da 37.073 kroner.

Andelen skatter og avgifter går i dette tilfellet opp med 8,5 prosentpoeng. Hvor stor effekten av arbeidsgiveravgiften er, avhenger for øvrig av skatteposisjonen til eneeieren, siden arbeidsgiveravgift trekkes fra i regnskapet.

For å beregne effekten tar vi utgangspunkt i lønnen, og sier at lønnen i utgangspunktet ville vært 14,1 prosent høyere uten arbeidsgiveravgift. Denne merinntekten ville blitt redusert med marginalskatten på den aktuelle lønnen.

Dette er effekten:

Marginalskatt Effekt
34,40% 9,2 %
43,40% 8,0 %
46,40% 7,6 %

Om sammenhengen er så direkte kan diskuteres. Spørsmålet er om hele arbeidsgiveravgiften ville gått over til lønn hvis arbeidsgiveravgiften kuttes.

Se også:

Avgifter
Her får du en oversikt over alle avgifter som staten krever inn.

Skatteprosenter
Så mye betaler på forskjellige inntektstrinn i skatt.

Omregistrering av bil
Her finner du satsene for omregistrering av bil. Den trenger du hvis du kjøper en ny bruktbil.

Kalkulator:

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Lynbudsjettkalkulator

Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.