Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvis man bruker bilen lite kan det bli billigere å bruke taxi i stedet. Beregn dette med Smarte Pengers kalkulator.

Mange kjører svært kort med bilen. Dette er gjerne en nummer to bil, eller når man kommer opp i årene.

Kjører du kort og har en dyr bil blir gjennomsnittlig kostnad per kilometer høy. Selv om du ikke har så store variable utgifter på bilen, får du en stor kostnad på grunn av verditapet på bilen.

Er bilen verdt 300.000 kroner kan du forvente minst 30.000 kroner i verdifall det nærmeste året. Selv om bilen står stille, faller bilen nesten like mye i verdi. Det er alderen som teller, kjørelengden teller lite.

To eksempler

Her har vi sett på to eksempler der bilen har en verdi på 300.000 kroner, eller 50.000 kroner. Begge biler påfører deg et verditap på 10 prosent per år.

Årlig kjørelengde er 3.000 km, men vi regner med at du ikke trenger å kjøre mer enn 2.000 km med taxi.

Dette har vi så sammenlignet med normalpriser på bruk av taxi.

Om bilen Eksempel 1 Eksempel 2
Bilens verdi 300 000 50 000
Verdifall 10,00% 10,00%
Kjørte kilometer 3 000 3 000
Drivstoffpris kr 15,00 kr 15,00
Forbruk per mil kr 0,60 kr 0,60
Kostnader bil    
Verdifall 30 000 5 000
Drivstoff-forbruk 2 700 2 700
Andre kostnader ved å eie bil 15 000 15 000
Sum kostnader bil 47 700 22 700
Bruk av taxi    
Antall kilometer med taxi 2 000 2 000
Gjennomsnittsfart taxi km/t 50 50
Oppstartspris (praing, bestilling, avtaletid) 45 45
Antall taxiturer 60 60
Pris per kilometer 15 15
Pris per minutt 6 6
Total kjøretid i taxi (timer) 40 40
Kostnader taxi    
Oppstart 2 700 2 700
Kilometerpris 30 800 30 800
Minuttpris 14 880 14 880
Sum kostnader taxi 48 380 48 380
     
Kostnadsforskjell -680 -25 680

Det mest lønnsomme er å ha en billig bruktbil, som ikke har gått langt. Da vil du få små reparasjons- og vedlikeholdskostnader når kjørelengden er så kort.

Hvis det generelt skal bli lønnsomt å bruke taxi i stedet for å eie selv, må kjørelengden være svært kort.

Kalkulatoren Bil eller taxi

Her kan du legge inn egne tall. Du legger inn forutsetninger for verdi på bil, verditap, og kjørelengde, drivstoff-forbruk, og drivstoffkostnad.

Andre kostnader kan du hente fra Bilkostnader brukt bil. Disse består av trafikkforsikringsavgift, bilforsikring, reparasjoner, service og andre småkostnader.

Eie bil eller ta taxi  
Om bilen  
Bilens verdi
Verdifall
Distanse kjørt
Drivstoffpris
Drivstoff-forbruk
Andre kostnader ved å eie bil
Sum kostnader bil
Bruk av taxi  
Sitte på med andre i stedet
Rest til taxi
Gjennomsnittsfart taxi km/t
Oppstartspris (praing, bestilling, avtaletid)
Antall taxiturer
Pris per kilometer
Pris per minutt
Total kjøretid i taxi (timer)
Kostnader taxi
Oppstart
Kilometerpris
Minuttpris
Sum kostnader taxi
Kostnadsforskjell

 

Se også:

Bilkostnader oversikt

Bilkostnader - verdifall

Bilkostnader - reparasjon

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Taxikalkulator
Kalkulatoren viser hvordan taxiprisen fremkommer ved å legge inn taxiselskapenes priser for oppmøte, minuttpris, og kilometerpris.