Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner skatten for alderspensjonister, mottakere av AFP, og kombinasjonen av pensjon og lønn for skatteåret 2019.

Skatteberegning for pensjoner 2021

Skatteberegning for pensjoner 2020

Les mer om kalkulatoren under.

Pensjonskattekalkulator  
Pensjoneringsgrad (1 = 100%)
Antall måneder med pensjon
Rett til Finnmarksfradrag
Er du gift eller ugift
Din netto formue
Hvis gift: ektefelles nettoformue
Pensjonsinntekt 
Lønnsinntekt og uføretrygd
Rente og kapitalinntekter
Utbytte og aksjegevinst/ tap (utover skjermingsfradrag)
Andre fradrag - ikke minstefradrag
Minstefradrag
Alminnelig inntekt
Skatteberegning:  
Trygdeavgift
Skatt på alminnelig inntekt
Trinnskatt
Formuesskatt
Skattefradrag
Sum skatt
Skatteprosent

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om pensjonskattekalkulatoren

Alderspensjoner og AFP får et eget skattefradrag på opp til 30.000 kroner. Dette gjelder for pensjoner opp til 198.200 kroner.

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette, blir reduksjonsbeløpet (30.000 kroner) redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 297.900 kroner. Deretter med 6,0 prosent.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 199.200 kroner ved første trinn), blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner). Reduksjonsbeløpet blir dermed 29.847 kroner (i stedet for 30.000).

Les mer om hvordan pensjoner blir beskattet her.

Bruk av kalkulatoren

Du kan velge en pensjoneringsgrad på 100 %, 80 %, 60 %, 50 %, 40 % og 20 %. Du kan også legge inn lønnsinntekt, hvis du kombinerer lønnet arbeid med pensjon.

Legg også inn antall måneder med pensjon. Det er spesielt første års pensjonister som må redusere antall måneder.

Sivilstand: Dette kan ha betydning for formuesskatten. Innslagspunktet er 1,50 millioner kroner for enslige, 3 millioner kroner for ektefeller.  

Utbytte og aksjegevinst/tap: Inntekten du legger inn her skal være etter at skjermingsfradraget er trukket fra. I 2019 skal slike inntekter ganges med en faktor på 1,44, slik at skatten i praksis blir 31,68 prosent Dette gjør kalkulatoren automatisk. Hvis du har et netto tap på denne posten legger du inn et minustegn foran.

 

Andre skattekalkulatorer:

Pensjonskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.