I Smarte Pengers test av Kritisk Sykdom / Alvorlig sykdom har vi satt karakterer på over 15 enkeltdekninger på alle forsikringene som er i markedet. 

Når du skal sammenligne pris er det minst like viktig å sammenligne vilkårene. Her kan du sammenholde vilkårene med priser på Kritisk sykdom.

Hver enkelt dekning på alle sykdomsforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Denne testen er et meget godt hjelpemiddel for å finne den/de beste forsikringene. Når du skal sammenligne forskjellige tilbud fra forsikringsselskapene får du forskjellige pristilbud. Dette kan du matche med resultatene du får fra denne testen.

Du kan også se alle vilkårsdetaljene til hvert enkelt forsikringsselskap satt opp på en standardisert måte.

Du finner det du trenger å vite om denne forsikringen her: Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

I Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom ser du en oversikt over hvor mange sykdommer de enkelte selskapene dekker, og hvilke sykdommer de dekker.

Karakterer på Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Karakterene går fra null til 6. Ut fra vektene regnes det gjennomsnittskarakteren ut. Du endrer vektene ved å gå inn på menyen, og velge "Endre vekter". Hvis du endrer vekter trenger ikke summen  av vektene være 100 slik de forhåndsinnlagte tallene er. Hvis du kutter alle postene unntatt 1, vil denne posten da telle 100 prosent.

For hver konstatert sykdom har vi tildelt den en vekt. Denne vekten kan du selv endre, noe som kan medføre at rekkefølgen mellom forsikringsselskapene kan endre seg.

Test av kritisk sykdom
 
Rangert etter karakter:  
Selskap Karakter Pris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Her kan du endre vekter  
Konstatert sykdom Vekt I prosent  
Alvorlig brannskade  
Leddgikt  
Tap av ben og armer  
Tverrsnittlammelser  
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk)  
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne   
Hjerneslag  
Godartet svulst i hjerne   
Godartet svulst i ryggmarg  
Utvidelse av hjernens pulsårer  
Hjerteinfarkt  
Hjerteoperasjon  
Hjerteklaffkirurgi  
Angina Pectoris  
Hovedpulsåre (aorta aneurisme)  
Alzheimers  
Epilepsi  
HIV  
Kreft  
Motonevronsykdom  
Multippel sklerose  
Nyresvikt  
Organtransplantasjon  
Parkinsons sykdom  
Schizofreni  
Tarm (utlagt)  
Hørsel (døvhet)  
Syn (blindhet)  
Taleevne  
Må være i live 1 eller 30 dager  
Sum  
Rangert etter pris
Selskap Pris Karakter

Få tilbud og sammenlign forsikringer.

Andre tilsvarende tester på forsikring:

Test av barneforsikring

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av reiseforsikring

Les mer om kritisk sykdom:

Kritisk sykdom: Priser og rabatter

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Forklaringer til medisinske ord og uttrykk.