Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I Smarte Pengers test av barneforsikringer har vi satt karakterer på over 15 enkeltdekninger på barneforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle barneforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger.

Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre, slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel én dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt inn i testen.

Du finner det du trenger å vite om denne forsikringen her: Guide til barneforsikring.

Du kan selv endre forutsetningene

Hver enkelt dekning har en forhåndsinnlagt vekt. Men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Hvis en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null eller en lavere vekt.

Disse dekningene er med i testen:

 • Beløp engangsutbetaling uførhet
 • Beløp årlig uførepensjon
 • Om utbetalingen på uførepensjonen blir gradert eller ikke
 • Om uførepensjonen får en økning etter utbetaling eller ikke
 • Beløp medisinsk invaliditet ved ulykke
 • Beløp ved medisinsk invaliditet ved sykdom
 • Behandlingsutgifter ved ulykke
 • Nødvendig ombygging av bolig ved uførhet
 • Utbetaling ved død
 • Dagpenger ved sykehusopphold fra dag,
 • Dagsats for sykehusopphold, om det utbetales fra første dag av sykdommen
 • Beløp utvidet hjelpestønad
 • Beløp utbetaling ved alvorlig sykdom
 • Antall sykdommer som dekkes
 • Når barneforsikringen opphører
 • Om uførepensjon og uførekapital kan fortsette uten ny helseerklæring fra 26 år

I guiden til barneforsikring er det mer informasjon om de forskjellige enkeltdekningene.

Pris og karakter

Prisen på barneforsikringen er ikke en del av karakteren. Den tar bare hensyn til dekningsomfanget.

Testen er et meget godt hjelpemiddel for å finne den/de beste forsikringene. Prisene på barneforsikringene ser du ved siden av karakteren til hver enkelt. Da er det enkelt å gjøre en vurdering av kost/nytte på barneforsikringene.

Du kan se på alle detaljene på hver enkelt dekning på alle barneforsikringene satt opp på en standardisert måte.

Karakterer på barneforsikringen

Karakterene på enkeltdekninger går fra null til 6. Ut fra vektene regnes gjennomsnittskarakteren ut.

Alle dekninger har en forhåndsinnlagt vekt, som du selv kan endre hvis du ønsker det. Da vil de forskjellige barneforsikringene få nye karakter basert på disse endringene. Hvis du endrer vekter, trenger ikke summen av vektene være 100 slik de forhåndsinnlagte tallene er. Hvis du setter alle vektene til null unntatt én, vil denne da telle 100 prosent.

Ut fra vektene og enkelt-karakterene får du opp en rangeringsliste på barneforsikringene som er sortert etter karakter.  

Test barneforsikring
       
Vekter på dekningene:      
Dekning Vekt Prosent  
Opphørsalder  
Engangsutbetaling uførhet  
Årlig uførepensjon  
 - Ikke gradert  
 - Regulering under utbetaling  
Medisinsk invaliditet ved ulykke  
Medisinsk invaliditet ved sykdom  
Behandlingsutgifter ved ulykke  
Ombygging av bolig  
Utbetaling ved død  
Dagpenger ved sykehusopphold  
Utvidet hjelpestønad  
Utbetaling ved alvorlig sykdom  
Antall sykdommer som dekkes  
Forsettelsesforsikring  
Sum  
       
Resultat:      
Barneforsikring Karakter Pris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sluttkarakteren for hver barneforsikring er 10 prosent høyere enn det vektede gjennomsnittet. Hvis du for eksempel bare ser på én dekning, vil en forsikring med karakteren 5 derfor vises med 5,50.

Se også:

Priser og rabatter på Barneforsikring gjennom forskjellige organisasjoner.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Andre forsikringstester på Smarte Penger:

Test av behandlingsforsikring / helseforsikring

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Test av reiseforsikring