I Smarte Pengers test av reiseforsikringer har vi satt karakterer på over 20 enkeltdekninger på reiseforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle reiseforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Dekningene som ligger til grunn for denne testen vil oppdateres fortløpende. Skjer det endringer i vilkårene til et selskap, vil det bli lagt i testen.

Denne testen er et meget godt hjelpemiddel for å finne den/de beste forsikringene. Når du skal sammenligne forskjellige tilbud fra forsikringsselskapene får du forskjellige pristilbud. Dette kan du matche med resultatene du får fra denne testen.

Du kan også se alle vilkårsdetaljene til hvert enkelt forsikringsselskap satt opp på en standardisert måte.

Du finner det du trenger å vite om denne forsikringen her: Guide til reiseforsikring.

Karakterer på reiseforsikringen

Karakterene går fra null til 6. Ut fra vektene regnes det gjennomsnittskarakteren ut. Du kan selv endre alle vekter.

Du har fire valg:

  • Se på resultatet på reiseforsikring for single
  • Endre vektene for reiseforsikring for single
  • Se på resultatet på reiseforsikring for familie
  • Endre vektene for reiseforsikring for familie

Testresultat      
Forsikringsselskap Karakter Pris Pris m/rab
Endre vekt reiseforsikring
       
Dekning: Vekt I prosent  
Dager forsikringen gjelder  
Gjelder på dagsreise  
Reisegods:      
Reisegods - samlet sum  
Verdigjenstander samlet  
Kontanter ved tyveri/ran  
Sykkel  
Mobil  
Andre enkeltgjenstander  
Forsinkelse:      
Forsinket bagasje over 4 timer  
Forsinket avgang  
Forsinket fremmøte/innhenting av reiserute  
 - Overnattingsutgifter per døgn  
Reiseavbrudd:      
Maksimalerstatning  
Erstatning per døgn  
Reisesyke og hjemtransport  
Tilkallelse  
Hjemkallelse  
Reiseledsager, syk/død  
Juridisk:      
Reiseansvar  
Rettshjelp  
Ulykke:      
Invaliditet  
Død  
Avbestilling:      
Erstatning  
Dekning  
Evakuering  
Egenandel ved leiebil  
Egenandeler:      
Reisegods  
Avbestilling  
Samlet vekt  
Testresultat      
Forsikringsselskap Poeng Pris Pris m/rab
Endre vekt reiseforsikring
       
Dekning Vekt I prosent  
Dager forsikringen gjelder  
Gjelder på dagsreise  
Reisegods:  
Reisegods - samlet sum  
Verdigjenstander samlet  
Kontanter ved tyveri/ran  
Sykkel  
Mobil  
Andre enkeltgjenstander  
Forsinkelse  
Forsinket bagasje over 4 timer  
Forsinket avgang  
Forsinket fremmøte/innhenting av reiserute  
 - Overnattingsutgifter per døgn  
Reiseavbrudd  
Maksimalerstatning  
Erstatning per døgn  
Reisesyke og hjemtransport  
Tilkallelse  
Hjemkallelse  
Reiseledsager, syk/død  
Juridisk  
Reiseansvar  
Rettshjelp  
Ulykke:  
Invaliditet  
Død  
Invaliditet barn  
Død barn  
Avbestilling  
Erstatning  
Dekning  
Evakuering  
Egenandel ved leiebil  
Egenandeler  
Reisegods  
Avbestilling  
Samlet vekt  

Få tilbud og sammenlign forsikringer.

Andre tilsvarende tester på forsikring:

Test av barneforsikring

Test av behandlingsforsikring / Helseforsikring

Test av bilforsikring

Test av husforsikring

Test av innboforsikring

Test av Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom