Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hva døgnene på hytta egentlig koster deg, ut fra hvor mange som overnatter i løpet av et år.

Alle som bruker hytta lite bør gjøre en kost/nytte beregning. Spørsmålet er om bruken av pengene på hytta er den optimale pengebruken, eller om det er andre områder der disse pengene vil gjøre større nytte.

Enda enklere er det når du vurderer å kjøpe en hytte. Det er lettere å la være å kjøpe, enn å selge en du allerede eier.

Det er spesielt når et hyttekjøp skal vurderes opp mot andre kjøp eller leieforhold at det er viktig å beregne kostnadene. Spørsmålet for mange er om disse pengene heller burde vært benyttet på andre leieforhold.

Det er også viktig i vurderingen av om man bør kjøpe hytte ut fra rene privatøkonomiske hensyn. En moderne hytte med strøm, vann og TV koster om lag 100.000 kroner årlig. Vi har da holdt betaling av avdrag utenfor da det er oppbygging av formue og derfor ingen kostnad. Rentekostnadene etter skatt må uansett tas med, også om man er gjeldfri. I stedet for hytte kunne man da plassert pengene i banken.

Men for dem som uansett skal ha hytte (og har råd til det) er dette mer i klassen for greit å vite hva det reelt koster.

Døgnprisen for en hytte vil variere kraftig helt avhengig av hvor ofte og hvor mange som bruker den. Døgnprisen per person beløper seg gjerne alt fra 300 kroner per person, til 4.000 kroner avhengig av hvor ofte man bruker den.

Utleie av hytta kan være med på å få ned kostnadene på hytta. Med Hytteutleiekalkulatoren kan du se hvor mye du kan tjene på å leie ut hytta.

Bruk kalkulatoren: Dette koster hytta i året og per brukerdøgn

Du kan beregne hva hytta koster deg, og hvor høy døgnprisen blir ved å bruke hyttelønnsomhetskalkulatoren. Der legger du inn en rekke forutsetninger som hjelper deg til å finne disse kostnadene.

Hvis du vet omtrent hvor mange dager du og familien regner med å tilbringe på hytta i løpet av ett år, kan du også finne ut hvor mye du faktisk betaler per døgn du bruker hytta. Dette vil kanskje gjøre det litt lettere for deg å avgjøre om du bør beholde/kjøpe egen hytte, eller om du i stedet bør leie hytte de dagene i året dere skal være på hytteferie.

Du kan også ta verdiendringen med i betraktningen. Dersom vi regner med en verdiendring på for eksempel tre prosent i året, vil kostnadene og døgnprisen bli en del lavere. Men merk at du på ingen måte er garantert en slik verdiøkning, og at det dermed vil være risikabelt å legge dette inn i kostnadsberegningen.

Her finner du hyttekostnadskalkulatoren.

Eksempler på kostnader

Her har vi tatt med noen eksempler på hva hytta koster deg. Vi har sett på tre forskjellige prisnivåer på hytta, og tre forskjellige antall brukerdøgn. Et brukerdøgn er opphold per person med overnatting. En familie på fire som er på hytta i en uke får 28 brukerdøgn.

I alle eksemplene er det beregnet en totalkostnad på hytta per år. I tillegg er det beregnet en døgnpris.

Vi har også beregnet hva kostnaden er når det er tatt hensyn til verdiendring på hytta. Dette er mer et beregnet resultat siden prisendringer ikke er en kostnad du betaler løpende.

Det er forutsatt at renten er 3 prosent (22 prosent i fradragseffekt), og at verdiendringen er 3 prosent.

Døgnprisen for hytta blir 2.900 kroner i første eksemplet, med bare 30 brukerdøgn.

Bruker du hytta mye (125 brukerdøgn) er døgnprisen nede i 1216 kroner. Men da med noe større, og dobbelt så dyr hytte.

Eksempel 1 – Lite bruk
Verdi hytte 2 000 000
Ligningsverdi 500 000
Størrelse i kvm 100
Antall brukerdøgn 30
Kostnader per år:
Rentekostnad (etter skatt) 46 000
Vedlikehold 15 000
Forsikring 3 000
Strøm 5 000
Eiendomsskatt 3 000
Andre kostnader 15 000
Resultat:
Årskostnad 87 000
Døgnpris 2 900
Verdiøkning 3 prosent -60 000
Årsresultat etter verdiendring 27 000
Døgnpris med verdiendring
900
Eksempel 2 – Middels bruk
Verdi hytte 3 000 000
Ligningsverdi 750 000
Størrelse i kvm 100
Antall brukerdøgn 75
Kostnader per år:
Rentekostnad (etter skatt) 70 000
Vedlikehold 15 000
Forsikring 3 000
Strøm 5 000
Eiendomsskatt 3 000
Andre kostnader 20 000
Resultat:
Årskostnad 116 000
Døgnpris 1 547
Verdiøkning 3 prosent -90 000
Årsresultat etter verdiendring 26 000
Døgnpris med verdiendring 347
Mye bruk
Eksempel 3 – Mye bruk
Verdi hytte 4 000 000
Ligningsverdi 1 000 000
Størrelse i kvm 130
Antall brukerdøgn 125
Kostnader per år:
Rentekostnad (etter skatt) 93 000
Vedlikehold 20 000
Forsikring 4 000
Strøm 7 000
Eiendomsskatt 4 000
Andre kostnader 25 000
Resultat:
Årskostnad 153 000
Døgnpris 1 224
Verdiøkning 3 prosent -120 000
Årsresultat etter verdiendring 33 000
Døgnpris med verdiendring 264

 

Les også:

Hytteutleie

Hytteutleie og skatt

Kjøp av hytte på fjellet - sjekkliste

Kjøp av hytte ved sjøen - sjekkliste

Slik har hytteprisene utviklet seg

Hyttepriser på kommunenivå

Hytteforsikring

Guide til hyttelån

Hyttekalkulatorer:

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta.