Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hva hytta egentlig koster deg når du tar med alle kostnader som har med den å gjøre.

Hytter har blitt klart dyrere å eie i den siste perioden. Både renter, strøm og vedlikehold (økt inflasjon) har økt mye

Alle som bruker hytta lite bør gjøre en kost/nytte beregning. Spørsmålet er om bruken av pengene på hytta er den optimale pengebruken, eller om det er andre områder der disse pengene vil gjøre større nytte.

Enda enklere er det når du vurderer å kjøpe en hytte. Det er lettere å la være å kjøpe, enn å selge en du allerede eier.

Det er spesielt når et hyttekjøp skal vurderes opp mot andre kjøp eller leieforhold at det er viktig å beregne kostnadene. Spørsmålet for mange er om disse pengene heller burde vært benyttet på andre leieforhold.

Det er også viktig i vurderingen av om man bør kjøpe hytte ut fra rene privatøkonomiske hensyn. En moderne hytte med strøm, vann og TV koster nok mer enn 150.000 kroner årlig for en ganske gjennomsnittlig hytte. Avdrag på lån er holdt utenfor, det er oppbygging av egenkapital og derfor ingen kostnad. Rentekostnadene etter skatt må uansett tas med, også om man er gjeldfri. I stedet for hytte kunne man da plassert pengene i banken.

Men for dem som uansett skal ha hytte (og har råd til det) er dette mer i klassen for greit å vite hva det reelt koster.

Døgnprisen for en hytte vil variere kraftig helt avhengig av hvor ofte og hvor mange som bruker den. Døgnprisen per person beløper seg gjerne alt fra 300 kroner per person, til 4.000 kroner, helt avhengig av hvor ofte man bruker den.

Utleie av hytta kan være med på å få ned kostnadene på hytta. Med Hytteutleiekalkulatoren kan du se hvor mye du kan tjene på å leie ut hytta.

Så mye har hyttekostnadene økt

Med de kolossale prisøkningene på strøm i sør, og kraftig renteøkning har hyttekostnaden økt mye.

Her har vi sett på et eksempel med en hytte som har en markedsverdi på 3 millioner kroner. I tillegg har vi gjort disse forutsetningene:

 • Renten øker med 3 prosent
 • Strømpris har økt med 3 kroner per kWh.
 • Strømforbruket er 8000 kWh
 • Vedlikeholdskostnaden har økt med 10 prosent
 • Drivsotffprisen har økt med 7 kroner per liter
 • Det tas 15 turer i året til hytta, som ligger 200 km unna

Dette gir en kostnadsøkning på 100.000 kroner per år.

Her er det altsaå regnet med 70.000 kroner i økte rentekostnader. Hvis du har gjeld som er minst like stor som hytta vil utgiftene til hytta stige tilsvarende. Hvis du har en egenkapitalandel vil ikke tapt rente være en utgift som du må betale, men en renteinntekt som du kunne fått hvis du ikke hadde hatt hytta.

Kostnadsøkninger
Renter 70 000
Strøm 24 000
Vedlikehold 2 000
Drivstoff 3 000
Sum kostnadsøkning 99 000

Kostnader ved å eie hytte

Dette er de forskjellige kostnadskomponentene som må tas med når totalkostnaden for hytta per år skal beregnes.

Renten
Renten legges inn som et tenkt langsiktig nivå. Det er gjennomsnittsnivået på tapt rente, og rente på lån som skal legges inn. Her kan du sjekke hva den høyeste renten på innskudd er.

Renten på lån kan du sjekke som hyttelån eller boliglån. Det er ikke stor forskjell på de beste alternativene. Renteforskjellen mellom de beste innskuddsrentene og beste boligrenter er omtrent på 1,75 prosentpoeng.

Strøm og ved
Det gis ikke strømstøtte til hytter, slik at hele prisøkningen må betales på hytta. Unntatt i Trøndelag og nordover.

Vedprisene har også gått kraftig oppover. Kjøper du ved vil det også komme en stor utgiftsøkning.

Vedlikehold
Her skal det legges inn alle typer utvendig vedlikehold. Dette er da kostnader som går med til å opprettholde standarden. Her kan du også ta med innvendig vedlikehold, og kostnader til kjøp av innbo og løsøre. 

Eiendomsskatt og kommunale utgifter
De fleste hyttekommunene har innført eiendomsskatt. Mange steder betaler hytteeierne de normale kommunale avgiftene.

Andre kostnader
Det kan også være en rekke andre kostnader som:

 • Brøytekostnad
 • Festeavgift
 • Løypeavgift
 • TV/bredbånd
 • Veiavgift

Bilkostnader
Kjører du fossilbil må du legges inn årskostnaden for drivstoff. Den blir en funksjon av hvor langt det er, og hvor mye den bruker per mil.

Bruker du elbil legger du inn årlig ladekostnad. Denne kostnaden kan du også rgne ut i ladekostnads-kalkulatoren.

Det kan også være riktig å legge inn en viss kostnad som følge av bruken av bilen til hytte

Legg også inn eventuelle bompengekostnader tur/retur per gang du er på hytta.

Bruk kalkulatoren: Dette koster hytta i året og per brukerdøgn

Du kan beregne hva hytta koster deg, og hvor høy døgnprisen blir ved å bruke hyttelønnsomhetskalkulatoren. Der legger du inn en rekke forutsetninger som hjelper deg til å finne disse kostnadene.

Hvis du vet omtrent hvor mange dager du og familien regner med å tilbringe på hytta i løpet av ett år, kan du også finne ut hvor mye du faktisk betaler per døgn du bruker hytta. Dette vil kanskje gjøre det litt lettere for deg å avgjøre om du bør beholde/kjøpe egen hytte, eller om du i stedet bør leie hytte de dagene i året dere skal være på hytteferie.

Du kan også ta verdiendringen med i betraktningen. Dersom vi regner med en verdiendring på for eksempel tre prosent i året, vil kostnadene og døgnprisen bli en del lavere. Men merk at du på ingen måte er garantert en slik verdiøkning, og at det dermed vil være risikabelt å legge dette inn i kostnadsberegningen.

Her finner du hyttekostnadskalkulatoren.

Eksempler på kostnader

Her har vi tatt med noen eksempler på hva hytta koster deg. Vi har sett på tre forskjellige prisnivåer på hytta, og tre forskjellige antall brukerdøgn. Et brukerdøgn er opphold per person med overnatting. En familie på fire som er på hytta i en uke får 28 brukerdøgn. Vi har forutsatt at verdiendringen på hytte er null.

I alle eksemplene er det beregnet en totalkostnad på hytta per år. I tillegg er det beregnet en døgnpris.

Forutsetninger:

 • Renten er 3,5 prosent (22 prosent i fradragseffekt). Dette er gjennomsnittet av rente på lån, og tapt rente på innskudd, som regnes av markedsverdien på hytta.
 • Avstanden til hytta er 200 km, og den besøkes 15 ganger i året.
 • Drivstoff-forbruket er 0,6 liter per bil, og drivstoffprisen er 20 krone per liter.

I eksempel 1 er hytta på 100 kvadratmeter, og det er bare 30 brukerdøgn.

I dette tilfellet blir totalkostnaden per år på 140.000 kroner. Det gir en døgnpris på hytta på 4.667 kroner.

Bruker du hytta mye (125 brukerdøgn) er døgnprisen nede i 1216 kroner. Men da med noe større, og dobbelt så dyr hytte.

Eksempel 1 – Lite bruk
Verdi hytte 2 000 000
Formuesverdi 500 000
Størrelse i kvm 100
Antall brukerdøgn 30
Kostnader per år:
Rentekostnad (etter skatt) 54 000
Vedlikehold 20 000
Forsikring 3 500
Strøm 35 000
Eiendomsskatt 2 500
Andre kostnader 15 000
Energikostnad bil 7 000
Bompenger 3 000
Resultat:
Årskostnad 140 000
Døgnpris 4 667

I eksempel to er hytta verdt 3 millioner kroner, og antall brukerdøgn er 75.

Her blir totalkostnaden 172.000 kroner, med en døgnpris på 2.293 kroner.

Eksempel 2 – Middels bruk
Verdi hytte 3 000 000
Formuesverdi 750 000
Størrelse i kvm 100
Antall brukerdøgn 75
Kostnader per år:
Rentekostnad (etter skatt) 81 000
Vedlikehold 20 000
Forsikring 3 500
Strøm 35 000
Eiendomsskatt 2 500
Andre kostnader 20 000
Energikostnad bil 7 000
Bompenger 3 000
Resultat:
Årskostnad 172 000
Døgnpris 2 293

I eksempel 3 er hytta verdt 4 millioner kroner. Antall brukerdøgn er 125.

Totalkostnaden blir her 233.000 kroner, med en døgnpris på 1784 kroner.

Eksempel 3 – Mye bruk
Verdi hytte 4 000 000
Formuesverdi 1 000 000
Størrelse i kvm 130
Antall brukerdøgn 125
Kostnader per år:
Rentekostnad (etter skatt) 109 000
Vedlikehold 25 000
Forsikring 4 500
Strøm 45 500
Eiendomsskatt 4 000
Andre kostnader 25 000
Energikostnad bil 7 000
Bompenger 3 000
Resultat:
Årskostnad 223 000
Døgnpris 1 784

Kombinasjon med utleie kan hjelpe

I disse eksemplene har vi ikke regnet med eventuelle leieinntekter på hytta. Men å leie ut hytta når du ikke er der selv, kan gi et godt bidrag.

Og jo mindre dere bruker hytta, jo mer kan den leies ut. Dermed motvirker du effekten av at døgnprisen blir høy ved lite bruk av hytta.

Skattereglene er gunstige når du leier ut i perioder i egen hytte. Du kan regne ut lønnsomheten av hytteutleie med hytteutleiekalkulatoren.

 

Les også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste hyttelånene nå

Hytteutleie

Hytteutleie og skatt

Kjøp av hytte på fjellet - sjekkliste

Kjøp av hytte ved sjøen - sjekkliste

Slik har hytteprisene utviklet seg

Hyttepriser på kommunenivå

Guide til hytteforsikring

Guide til hyttelån

Hyttekalkulatorer:

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta.