Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du beregne hva den egentlige lønnsinntekten er ut fra opplysningene i skattelistene. Denne kalkulatoren gjelder for skattelistene i skatteåret 2022.

Det kan ikke legges inn tilfeldige skattetall inn i kalkulatoren. Disse vil som ofest ikke passe sammen, og du vil ikke få noe ssvar fra kalkulatoren. 

Les mer om kalkulatoren under.

Bruttoinntekts-kalkulator
Legges inn fra skattelistene:    
Alminnelig inntekt  
Skatt  
Formue  
     
Inntektsberegning: Lønn  
Enslig eller gift uten formue  
Felles skattefastsettelse for formue  
Andre effekter for lønnsberegningen: Lønn  
Bosatt i Finnmark eller Nord-Troms  
BSU (sparebeløp 25.000 kroner)  
Utelukkende næringsinntekt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

I skatteoppgjøret er det opplysninger om alminnelig inntekt, betalt skatt og formue. Dette er tilstrekkelig til å kunne beregne den egentlige lønnsinntekten før skatt.

For å få opp de beregnede lønnsinntektene legger du inn tall i de tre øverste feltene. Resten blir beregnet automatisk.

Her kan du søke i skattelistene.

Det er likevel en del forhold som gjør at det kan bli unøyaktig. Tallene stemmer uansett ikke hvis skatteyteren har hele eller deler av inntekten som pensjon.

I kalkulatoren oppgis det i utgangspunktet to inntektstall:

  1. Enslig eller gift uten formuesverdier som overstiger fribeløpet: Dette er flertallet:
  2. Har formuesverdi over frigrensen, og er gift: Hvor stor formuesskatten blir, avhenger til en viss grad om skatteyteren er gift eller ikke, siden ektefeller kan dele på fribeløpet. Vi har tatt med den maksimale betydningen av dette.

Andre forhold har også betydning
Det er en del forhold som har betydning for lønnsnivået. Her regner vi ut effekten av dette når vi gjør visse forutsetninger.

  • Bosatt i Finnmark og Nord-Troms - her er det ekstra fradrag, og lavere skattesatser. I skattelistene kan du se hvor du er bosatt.
  • BSU-sparing - ved sparing i BSU trekkes dette direkte i fra på skatten. Dette kan bare gjelde for personer under 34 år. Her er det sett på effekten av et sparebeløp på 275000 kroner.
  • Næringsinntekt - her er det høyere trygdeavgift. Det er den beregnede personinntekten som blir beregnet her.

Les mer om skattelistene.

Skattekalkulatorer:

Skattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.