Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.

Les mer om kalkulatoren under.

 

IPS-kalkulator

 
  Inntekt  
  Sparebeløp  
  Avkastning i perioden  
  Lønnsøkning i spareperioden  
  Alder i dag  
  Alder ved uttak  
  Antall års uttak (minimum til 80 år)  
  Rente i utbetalingsperioden  
     
  Inntekt ved utbetalingstidspunktet:  
  Inntekten har vokst til  
  Skatt på denne inntekten  
  Netto inntekt ved utbetalingstidspunktet  
  Innestående på IPS-konto ved uttaksalder:  
  Saldo hvis sparebeløpet øker i takt med lønnsøkningen  
  Saldo hvis sparebeløpet holdes fast  
  Utbetalingsbeløp:    
  Utbetaling per år etter skatt  - sparebeløpet økes år for år  
  Utbetaling per år etter skatt - sparebeløpet økes ikke  
  I prosent av inntekt    
  I prosent av inntekt - sparebeløpet økes år for år  
  I prosent av inntekt - sparebeløpet økes ikke  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om IPS-kalkulatoren

I kalkulatoren ligger det en skattemodul slik at skatten på den innlagte inntekten beregnes. Den samme skatteprosenten blir brukt på inntektsnivået ved spareperiodens slutt.

Utbetalingen blir regnet som en annuitet i det antall år som er valgt, og 23 prosent skatt blir trukket fra denne utbetalingen.

Da kan størrelsen på prosenten IPS-sparingen utgjør av inntekten beregnes korrekt, nemlig etter skatt.

Lønnsøkning i spareperioden: Dette er den gjennomsnittlige årlige lønnsutviklingen frem til uttaksalder

Antall års uttak: Tallet kan ikke være mindre enn antall år fra uttaksalder til 80 år, og minimum 10 år.

Netto inntekt ved utbetalingstidspunktet: Det er på dette grunnlaget I prosenten av inntekt beregnes av. 

Innestående på IPS-konto ved uttaksalder: Dette blir det beregnet to tall for. I det øverste av tallene forutsettes det at sparebeløpet økes i takt med lønnsøkningen (forutsetter at taket på 40.000 kroner blir hevet). I det andre tilfellet holdes sparebeløpet på samme nivå.

Utbetalingsbeløp: Disse beløpene blir beregnet av de ovenstående saldoene. Beregnes som en annuitet i det antall utbetalingsår du har valgt. Skatt på 23 prosent trekkes fra beløpene.

I prosent av inntekt: Utbetalingsbeløpene blir regnet i prosent av netto inntekt ved utbetalingstidspunktet.

 

Les også:

IPS - Individuell Pensjonssparing

Lønnsomheten av IPS - Individuell pensjonssparing

Aksjesparekonto

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Markedsoversikter:

IPS - Markedsoversikt
Detaljert oversikt over selskapenes tilbud på IPS.

IPS - Spareprofiler
Oversikt over selskapenes forskjellige spareprofiler de tilbyr gjennom IPS.

Kalkulator:

IPS-kalkulator - ny ordning
Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til i en pensjonsspareavtale (IPS). Den beregner også hva lønnsomheten etter skatt er, og hva du må få før skatt for å tilsvare denne avkastningen.

Aksjesparekonto - lønnsomhet
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.