Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du beregne gjennomsnittlig kvartalsvis prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet tilbake til 2016.

Les mer om kalkulatoren under. 

Boligpriskalkulator
 
Distrikt
 
Beregn fra dette kvartalet
 
Verdiendring i perioden:    
Alle boliger  
Enebolig  
Leilighet  
Delt bolig  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om boligpriskalkulatoren

Her kan se beregne fem år bakover for hvert kvartal. Velg hvilket kvartal du vil regne fra, og velg deretter distrikt.

Kalkulatoren regner da ut hvor mye prisene har endret seg i denne perioden fra det kvartalet du valgte.

Tallene er hentet fra SSB.

Kalkulator for sammenligning år for år fra 1992

Du kan også bruke en annen boligpriskalkulator. Denne kalkulatoren viser den gjennomsnittlige endringen i prisnivået i distriktet du har valgt. Kalkulatoren regner ut den årlige gjennomsnittlige verdiendringen, samt periodens totale verdiendring.

Her finner du Boligpriskalkulatoren.

 

Les mer om boligpriser:

Guide til boligpriser

Boligpriser målt av Statistisk Sentralbyrå

Boligpriser fra Eiendom Norge

Kvadratmeterpriser på boliger i kommunene

Kalkulatorer:

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg over et livsløp, med realistiske forutsetninger.

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.