Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner skatten for alderspensjonister, mottakere av AFP, og kombinasjonen av pensjon og lønn for skatteåret 2018.

Skatteberegning for pensjoner 2019

Skatteberegning for pensjoner 2020

Les mer om kalkulatoren under.

Pensjonskattekalkulator
Pensjoneringsgrad (1 = 100%)
 
Antall måneder med pensjon
 
Rett til Finnmarksfradrag
 
Er du gift eller ugift
 
Din netto formue  
Hvis gift: ektefelles nettoformue  
Pensjonsinntekt   
Lønnsinntekt og uføretrygd  
Rente og kapitalinntekter  
Utbytte og aksjegevinst/ tap (utover skjermingsfradrag)  
Andre fradrag - ikke minstefradrag  
Minstefradrag  
Alminnelig inntekt  
Skatteberegning:
Trygdeavgift  
Skatt på alminnelig inntekt  
Trinnskatt  
Formuesskatt  
Skattefradrag  
Sum skatt  
Skatteprosent  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om pensjonskattekalkulatoren

Alderspensjoner og AFP får et eget skattefradrag på opp til 29.950 kroner. Dette gjelder for pensjoner opp til 193.250 kroner.

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette, blir reduksjonsbeløpet (29.950 kroner) redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 290.700 kroner. Deretter med 6,0 prosent.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 194.200 kroner ved første trinn), blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner). Reduksjonsbeløpet blir dermed 29.797 kroner (i stedet for 29.950).

Les mer om hvordan pensjoner blir beskattet her.

Bruk av kalkulatoren

Du kan velge en pensjoneringsgrad på 100 %, 80 %, 60 % ,50 %, 40 % og 20 %. Du kan også legge inn lønnsinntekt, hvis du kombinerer lønnet arbeid med pensjon.

Legg også inn antall måneder med pensjon. Det er spesielt første års pensjonister som må redusere antall måneder.

Sivilstand: Dette kan ha betydning for formuesskatten. Innslagspunktet er 1,48 millioner kroner for enslige, 2,96 millioner for ektefeller.  

Utbytte og aksjegevinst/tap: Inntekten du legger inn her skal være etter at skjermingsfradraget er trukket fra. I 2018 skal slike inntekter ganges med en faktor på 1,33, slik at skatten i praksis blir 30,59 prosent Dette gjør kalkulatoren automatisk. Hvis du har et netto tap på denne posten legger du inn et minustegn foran.

 

Andre skattekalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.