Beregn størrelsen på egenandelen som en beboer på sykehjem må betale.

Les mer om kalkulatoren under.

Denne kalkulatoren gjelder for enslige.

Sykehjemskalkulator
Boforhold på hjemmet
 
Pensjon, trygd, lønn, næringsinntekt  
Renteinntekter, andre kapitalinntekter, leieinntekter  
Leieinntekter  
Skatt  
Renteutgifter  
Skjønnsmessig fradrag  
Grunnlag for beregning  
Årlig betaling:    
Betaling for oppholdet  
Beboeren beholder selv  
Månedlig:    
Betaling for oppholdet  
Beboeren beholder selv  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om sykehjemskalkulatoren

Les mer om betaling på sykehjem.

Legg først inn om det er enerom eller dobbeltrom. Hvis beboeren har ufrivillig dobbeltrom er fribeløpet mye større.

Kalkulatoren gjelder for enslige. Hvis bebboeren har en som bor hjemme gjøres beregningen på en annen måte.