Beregn størrelsen på egenandelen som en beboer på aldershjem eller sykehjem må betale.

Kalkulatoren beregner egenandelen både for enslige og for de som er gift/samboende. I skillefanen "alene" beregner kalkulatoren egenandelen for de som ikke har noen hjemmeboende (ektefelle/samboende).

På skillefanen "Gift" beregnes egenandelen når du er gift eller samboende. I det tilfellet har beboeren rett til et forsørgerfradrag.

Les mer om kalkulatoren under.

Sykehjemskalkulator
Hvilket år skal det regnes på?
 
Boforhold på hjemmet
 
Pensjon, trygd, lønn, næringsinntekt  
Renteinntekter, andre kapitalinntekter, leieinntekter  
Leieinntekter  
Skatt  
Renteutgifter  
Skjønnsmessig fradrag  
Grunnlag for beregning  
Årlig betaling:    
Betaling for oppholdet  
Beboeren beholder selv (etter skatt)  
Månedlig:    
Betaling for oppholdet  
Beboeren beholder selv  
Sykehjemskalkulator  
Hvilket år skal det regnes på?
Boforhold på hjemmet
Beboerens pensjon fra folketrygden
Beboerens tilleggspensjon fra offentlig og privat
Renteinntekt (beboer)
Leieinntekter (beboer)
Næringsinntekt (beboer)
Ektefelles/samboers inntekt
Skatt beboer (ex formuesskatt og gevinstbeskatning)
Gjeldsrenter
Beregningsgrunnlag
Forsørgerfradrag:  
Beregning av tenkt etterlattepensjon  
Tenkt etterlattepensjon fra beboer
Fradrag etter reduksjon fra ektefelles inntekt
Fradrag i grunnlaget  
50 prosent av beboers tilleggspensjonen
Skjønnsmessig fradrag for boligutgifter
Samlet forsørgerfradrag
Grunnlag for beregning etter forsørgerfraadrag
 
Årlig betaling:  
Betaling for oppholdet
Beboeren beholder selv
Månedlig:  
Betaling for oppholdet
Beboeren beholder selv
 

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om sykehjemskalkulatoren

Les mer om betaling på sykehjem.

Velg først om du skal beregne tall fra 2021 eller 2020.

Alene

Legg først inn om det er enerom eller dobbeltrom. Hvis beboeren har ufrivillig dobbeltrom er fribeløpet mye større.

Deretter legger du inn inntektene du har. Eventuelle renteutgifter skal trekkes fra grunnlaget for egenbetaling.

Skatt skal også trekkes fra grunnlaget. Formuesskatt, og skatt fra gevinster (for eksempel aksjer, aksjefond) skal trekkes ut av dette skattebeløpet.

Et skjønnsmessig fradrag er det opp til kommunen å innvilge, og er aktuelt hvis man har en bolig. Det er forskjellige retningslinjer i de ulike kommunene.

Gift/samboende

Selv om det ikke står eksplisitt i loven, godtar de aller fleste (om ikke alle) at når du har levd i samboende forhold i 2 år følges de samme reglene som om du var gift.

Her legges inn de samme postene som under "Alene". Det skal bare legges til inntekt fra ektefelle/samboer.

 

Se også:

Gjenlevendepensjon