Kalkulatoren beregner hvordan lånebehovet endrer seg ved ulike forutsetninger for salgsverdier for egen bolig og nødvendige mellomfinansieringsperioder.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Lånebehovkalkulator

 
 
  Antatt verdi på boligen i dag
  Gjeld på boligen i dag
  Kjøp av ny bolig
  Skal det betales dokumentavgift
  Dokumentavgift
  Meglerkostnad ved salg
  Annonsekostnader ved salg
  Flyttekostnader
  Oppussingskostnader
  Møbler, interiør osv
  Finansieringsbehov
  Lån i prosent av markedsverdi
  Med mellomfinansiering og lavere salgssum:  
  Antall dager mellomfinansiering
  Rente mellomfinansiering
  Rentekostnad mellomfinansiering
  Antall prosent lavere salgspris enn antatt verdi
  Mindreverdi av boligsalg
  Nytt finansieringsbehov
  Lån i prosent av markedsverdi
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om lånebehovskalkulatoren

Først legger du inn antatt salgsverdi på boligen, gjelden som er på den, og antatt kjøpesum for ny bolig.

Deretter legger du inn kostnader til eiendomsmegler og annonsekostnader. 

I tillegg må du legge inn flyttekostnader, kostnader til nødvendig oppussing, innkjøp av innbo.

Dette gir deg et visst finansieringsbehov, som også bli regnet i prosent av markedsverdien.

Deretter ser du hvordan lavere salgsverdi enn antatt, og mellomfinansieringskostnader slår ut i lånebehovet.

 

Se også:

Eiendomsmeglere og priser

Kalkulatorer:

Mellomfinansieringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye mellomfinansieringen koster.

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.

Flyttekostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner alle kostnader du får ved å flytte.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.