Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner alle kostnader du har ved å flytte, både de du har ved kjøp og ved salg.

Les mer om kalkulatoren under.

Flyttekostnadskalkulator
 
Kjøp av bolig:  
Kjøpesum  
Gebyrer i forbindelse med kjøpet:    
 - Dokumentavgift  
 - Gebyr til forretningsfører  
 - Andre kostnader direkte knyttet til kjøpet  
Flyttekostnader (byrå, leie av bil)  
Oppussingskostnader (som ikke hever boligens verdi)  
Andre kostnader  
Sum kostnader ved kjøp  
 
Salg av boligen:  
Salgssum  
Meglerkostnader:  
 - Provisjon regnet av salgssum  
 - Oppstartsgebyr, tilretteleggingsgebyr  
Annonseringskostnader  
Andre kostnader i forbindelse med salget  
Eierskifteforsikring  
Sum kostnader ved salg  
 
Samlet kostnad  
Kostnad i prosent av kjøpesum  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om flyttekostnadskalkulatoren

Først legger du inn kjøpesummen på boligen. 

På selveierboliger betaler du dokumentavgift på 2,5 prosent.

Deretter legger du inn kostnader du har ved flyttingen. Dette kan for eksempel være kostand til å leie bil, eller flyttebyrå.

I tillegg har du egne poster for oppussingsarbeider, og andre kostnader som for eksempel møblering.

Så legger du inn alle kostnader du har ved salg av boligen. Blant dette er diverse kostnader til eiendomsmegleren, og annonsekostnader.

Nederst finner du samlet kostnad i kroner, og i prosent av kjøpesummen.

 

Se også:

Eiendomsmeglere og priser

Kalkulatorer:

Risikoanalyse av flytting
Kalkulatoren beregner hvordan lånebehovet endrer seg ved ulike forutsetninger for salgsverdier for egen bolig og nødvendige mellomfinansieringsperioder.

Mellomfinansieringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye mellomfinansieringen koster.

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.