Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentrere bort, avhengig av av familiesituasjon og begrensninger i arven.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Testamentkalkulator

 
  Arv til fordeling  
  Velg familiesituasjon  
  Skal ektefellens/samboerens arv begrenses til pliktdel?  
  Hvor mange barn har du?  
  Skal barnas arv begrenses til pliktdel?  
  Hvor mange av dine barn er døde?  
  Hvor mange barn har de avdøde barna?  
 
  Du kan testamentere bort:  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Les mer om  testamentkalkulatoren

Først legger du inn hvor stor arven er.

Familiesituasjon: Du kan velge mellom fire familiesituasjoner:

  • Enslig
  • Gift
  • Samboer - etablert: Samboende med felles barn, eller bodd sammen i 5 år
  • Samboer - ny: Samboere uten felles barn, og bodd sammen kortere enn 5 år.

Deretter fyller du du ut alle de andre opplysningene.

Kalkulatoren beregner ut fra disse opplysningene hvor mye du kan testamentere bort.

 

Se også:

Testament

Dette kan du testamentere bort

Arverettigheter.

Pliktdelsarv

Ektefellens arverettighet

Kalkulator:

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.