Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere bort, avhengig av familiesituasjon og begrensninger i arven.

Les mer om kalkulatoren under.

Testamentkalkulator
Arv til fordeling  
Velg familiesituasjon
 
Skal ektefellens/samboerens arv begrenses til pliktdel
 
Hvor mange barn har du?  
Skal barnas arv begrenses til pliktdel?
 
Du kan testamentere   

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Les mer om testamentkalkulatoren

Først legger du inn hvor stor arven er.

Familiesituasjon: Du kan velge mellom fire familiesituasjoner:

  • Enslig
  • Gift
  • Samboer - etablert: Samboende med felles barn, eller bodd sammen i 5 år
  • Samboer - ny: Samboere uten felles barn, og bodd sammen kortere enn 5 år.

Deretter fyller du ut alle de andre opplysningene.

Kalkulatoren beregner ut fra disse opplysningene hvor mye du kan testamentere.

 

Se også:

Guide til testament

Dette kan du testamentere

Guide til arverettigheter.

Pliktdelsarv

Ektefellens arverettighet

Kalkulator:

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.