Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette har du rett til å sitte igjen med i livsopphold hvis du får et tvangstrekk i lønn eller trygd.

Les mer om kalkulatoren nedenfor.

Livsoppholdskalkulator
     
Antall voksne i husholdningen  
Antall barn fra null til under 6 år  
Antall barn fra 6 til under 11 år  
Antall barn fra 11 til under 18 år  
Inntekter:    
Netto utbetalt (etter skatt) person 1  
Netto utbetalt (etter skatt) person 2  
Barnetrygd (1054 per barn)  
Kontantstøtte  
Barnebidrag  
Sum inntekt  
Utgifter:    
Utgifter boliglån  
Husleie  
Fellesutgifter  
Kommunale avgifter  
Eiendomsskatt  
Nødvendig vedlikehold  
Barnepass  
Barnebidrag  
Samværsutgifter  
Tvangstrekk  
Sum utgifter  
Til livsopphold (inntekter minus utgifter)  
Veiledende livsoppholdssats  
Nedsettelse av tvangstrekket  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Les mer om Livsoppholdskalkulatoren

Legg først inn antallet i husholdningen. Barn er delt inn etter alder.

Inntekter:
Legg inn inntekter etter at skatt er trukket fra. Barnetrygd, kontantstøtte og barnebidrag skal legges til.

Utgifter:

Under utgifter kan du legge til rimelige utgifter for boliglån, husleie, fellesutgifter, kommunale utgifter, eiendomsskatt, og nødvendig vedlikehold. Du kan også legge til utgifter til eventuell barnepass.

Samværsutgifter:
Legg inn korrekt beløp for samværsutgifter, som du finner i tabellen under.

Hvis skylderen har samvær med barn, kan livsoppholdssatsen økes med det tallet som står i tabellen under. Økningen er avhengig av barnets alder, og tiden på samværet.

Tillegg for samvær med barn gjelder så lenge foreldrene har underholdsplikt etter barneloven § 68.

Disse satsene gjelder til 1. juli 2023:

Alderen til barnet 0-5 år 6-10 år 11-14 år 15 år og over
Ikke samvær/samvær mindre enn samværsklasse 1 0 0 0 0
Samværsklasse 1 (2-3 netter eller 2 eller flere dager per måned) 276 365 479 550
Samværsklasse 2 (4-8 netter per måned) 913 1209 1 587 1 821
Samværsklasse 3 (9-13 netter per måned) 1 274 1 686 2 213 2 541
Samværsklasse 4 (14-15 netter per måned) 1 599 2 117 2 779 3 190

Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med barn nummer tre som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

Les mer om utlegg i lønn og trygd.

 

Se også:

Guide til å løse betalingsproblemer

Offentlig økonomisk rådgivning

Guide til inkasso

Kredittsperre

Betalingsanmerkning

Renter på forsinket betaling

Guide til gjeldsordningen

Kalkulator:

Kreditoravtalekalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne hvor mye du kan betale hver enkelt av kreditorene.

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.

Lover:

Dekningsloven

Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning

Forskrift om fastsetjing av fostringstilskot