Kalkulatoren kan beregne hvor mye det koster deg å ta førerkortet. Eller bruke den til å sammenligne kostnadene ved ulike kjøreskoler.

Les mer om kalkulatoren under.

Inflasjonskalkulator
     
Omregnet fra et tidligere år:    
Årstallet som er utgangspunktet  
Beløp som skal regnes om  
Verdi i dagens pengeverdi  
Gjennomsnittlig årlig inflasjon i perioden  
     
Omregning til et tidligere år:    
Årstall som skal brukes  
Beløp som skal regnes om  
Tilsvarende verdi i det valgte året  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om kjøreskolekalkulatoren

Timepris på kjøretimer: Prisene avhenger av om det er dag eller kveld (etter 16.00), noen har også helgekjøring.

Frivillig teorikurs: Du må ikke ta dette. Du kan nøye deg med å kjøpe en lærebok på nett eller en bok.

Trafikalt grunnkurs: Ofte vil du ikke ta dette i sammenheng med kjøreskolen. Skal du sammenligne priser på kjøreskoler skal du ikke ta med denne.

Faste elementer: Alle elementene under denne posten (unntatt trafikalt grunnkurs og teorikurs) må du igjennom på kjøreskolen. Prisene vil variere imellom kjøreskolene.

Kostnader til Statens Vegvesen: Dette er kostnader til teoriprøve, oppkjøring, og sertifikatet. Tas ikke med i sammenligningen av kjøreskoler.

Hvis du skal sammenligne en kjøreskole som har en pakke, legg inn pakkeprisen i et av feltene og null i andre poster som er inkludert i pakken.

 

Se også:

Kjøpeguide kjøreskole