Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Les mer om kalkulatoren nedenfor.

Boligutleiekalkulator
     
Kortidsutleie under 30 dager:
Antall utleiedøgn når du selv er i boligen  
Antall utleiedøgn med kortidsutleie når du ikke er i boligen  
Pris per døgn når du selv er i boligen  
Pris per døgn med kortidsutleie når du ikke er i boligen  
Utleieinntekt når du selv er i boligen  
Utleieinntekt når du ikke selv er i boligen  
Sum inntekt kortidsutleie  
Grunnlag beskatning av kortidsutleie  
     
Langtidsutleie - du bebor selv mer enn 50 % av utleieverdien
Leier ut ut i en periode mer enn 50 % av utleieverdien, og leieinntekten er over 20.000 kr i denne perioden?
 
Månedsleie  
Antall måneder  
Skattefri leieinntekt  
Skattepliktig leieinntekt  
     
Langtidsutleie - du bor selv ikke i boligen:
Pris per måned  
Antall måneder  
Sum månedleie  
Grunnlag skatt for utleieinntekten  
Utgifter ved skattepliktig langtidsutleie:  
Kostnad til leieformidler i prosent av leien  
Kostnad leieformidler i kr  
Tjenester i forbindelse med utleie  
Vedlikehold/reparasjoner  
Kommunale avgifter  
Forsikring  
Strøm/fyring  
Eiendomsskatt  
Andre kostnader  
Sum utgifter  
Skattemessig overskudd  
Sum grunnlag for skatt på leieinntekter  
Resultat:    
Skatt  
Samlede leieinntekter  
Netto samlede leieinntekter etter skatt  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om boligutleiekalkulatoren

Les mer om boligutleie innen delingsøkonomien.

Når du leier ut og selv bor i boligen er leieinntektene skattefrie, såfremt utleieverdien av utleiedelen er mindre enn den delen du selv bor i.

Leien er skattepliktig hvis du ikke selv bor i boligen, eller at du leier ut en del som er mer enn halvparten av den totale utleieverdien i boligen.

Kostnad til boligformidler
Det du betaler til formidlere som Airbnb

Antall utleiedøgn og pris per døgn
Dette legger du inn på tre forskjellige typer leieinntekter:

  • Når du leier ut en del av boligen og du selv bor der
  • Når du kortidsutleie, det vil si under 30 dager
  • Når du leier ut mer enn 30 dager sammenhengende

På kostnadssiden forutsetter du en viss prosentvis kostnad til boligformidlere som Airbnb. Du kan trekke fra utgifter du har til tjenesteleverandører du bruker i forbindelse med leieforholdet. Ellers kan du også trekke fra forholdsmessige kostnader til for eksempel strøm, forsikring, fellesutgifter ol.

 

Se også:

Utleie av egen bolig innen delingsøkonomien

Utleie av egen bil

Skattefrie småjobber

Guide til bilkollektiv / bildeling

Kalkulatorer:

Bilutleie egen bil
Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.