Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner det skattemessige resultatet når du leier ut egen bil.

Les mer om kalkulatoren nedenfor.

Bilutleiekalkulator  
Om utleien:  
Antall kjørte km i utleie (max 6000 km)
Kostnad til leieformidler
Betaler leietaker drivstoff
Utleiedetaljer:  
Antall dager bilen leies ut
Antall timer bilen leies ut
Antall kilometer overkjørte km
Pris per dag
Pris per time
Pris per overkjørte km
Andre inntekter 
Inntekt
Fradrag:  
Generelt fradrag for bilkostnader
Kostnad leieformidler
Parkering
Bompenger
Ferge
Bilskader
Tap ved bonustap (dyrere forsikring)
Sum kostnader
Resultat:  
Skattemessig resultat
Skatt
Resultat etter skatt

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om bilutleiekalkulatoren

Les mer om utleie av egen bil

Først legger du inn antall kjørte kilometer i utleieforhold. Dette har betydning for en sjablonmessig fradragsrett som går på antall kjørte kilometer. Satsen for denne fradragsretten avhenger av om du leier ut bilen inkludert drivstoff, eller at leietaker betaler drivstoffet.

Ved utleie av bilen er det gjerne mulighet for å betale en døgnpris, eller en timepris. Her legger du først inn antall døgn og timer som den er leid ut, og pris per dag og time.

Det er også vanlig å legge inn et antall frie kilometer per døgn (for eksempel 150 km). Kjører leietaker lenger enn dette, koster det et visst antall kroner per overkjørte kilometer (for eksempel 2 kroner per km). Dette kan du også legge inn en forutsetninger om.

Hvis inntekten er under 10.000 kroner, er dette skattefritt. Hvis inntekten er over 10.000 kroner, er hele netto overskudd skattepliktig.

Du kan også legge inn flere utgifter du har ved utleievirksomheten

Posten "Andre inntekter" vil typisk være at du henter inn bompenger og fergeutgifter fra leietaker, som du også fradragsfører slik at det nuller seg ut.

 

Se også:

Utleie av egen bolig innen delingsøkonomien

Utleie av egen bil

Skattefrie småjobber

Guide til bilkollektiv / bildeling

Kalkulatorer:

Boligutleiekalkulator for delingsøkonomien
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligen helt eller delvis.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.