Kalkulatoren beregner det skattemessige resutatet når du leier ut egen bil.

Les mer om kalkulatoren nedenfor.

 

Bilutleiekalkulator

   
  Om utleien:  
  Antall kjørte km i utleie  
  Kostnad til leieformidler  
  Betaler leietaker drivstoff  
  Utleiedetaljer:    
  Antall dager bilen leies ut  
  Antall timer bilen leies ut  
  Antall kilometer overkjørte km  
  Pris per dag  
  Pris per time  
  Pris per overkjørte km  
  Andre inntekter   
  Inntekt  
  Fradrag:  
  Generelt fradrag for bilkostnader  
  Kostnad leieformidler  
  Parkering  
  Bompenger  
  Ferge  
  Bilskader  
  Tap ved bonustap (dyrere forsikring)  
  Sum kostnader  
  Skattemessig resultat  
  Skatt  
  Resultat etter skatt  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om bilutleiekalkulatoren

Først legger du inn antall kjørte kilometer i utleieforhold. Dette har betydnng for en sjablonmessig fradragsrettd som går på antall kjørte kilometer. Satsen for denne fradragsretten avhenger av om du leier ut bilen inkludert drivstoff, eller at leietaker betaler drivstoffet.

Ved utleie av bilen er det gjerne mulighet for å betale en døgnpris, eller en timepris. Her legges du først inn antall døg og timer  som den er leid ut, og pris per dag og time.

Det er også vanlig å legge inn et antall frie kilometer per døgn (for eksempel 150 km). Kjører leitaker lenger enn dette, koster det et visst antall kroner per overkjørte kilometer (for eksempel 2 kroner per km). Dette kan du også legge inn en forutsetninger om.

Hvis inntekten er under 10.000 kroner, er dette skattefritt. Hvis inntekten er over 10.000 kroner, er hele netto overskudd skattepliktig.

Du kan også legge inn flere utgifter du har ved utleievirksomheten

Posten andre inntekter vil typisk være at du henter inn bompenger og fergeutgifter fra leietaker, som du også fradragsfører slik at det nuller seg ut.

 

Se også:

Utleie av egen bolig innen delingsøkonomien

Utleie av egen bil

Selskaper innen delingsøkonomien

Skattefrie småjobber

Bilkollektiv / Bildeling

Kalkulatorer:

Boligutleiekalkulaotor for delingsøkonomien
Kalkulatoren beregner skatten du får ved å bruke nettbaserte markedsplasser som Airbnb når du leier ut boligne helt eller delvis.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.