Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.

Les mer om kalkulatoren nedenfor.

Arvefordelingskalkulator
Arvebeløp  
Sivilstand arvelater
 
Skal ektefellens arv begrenses?
 
Hvor mye har arvelater testamentert   
Hvor mange barn har arvelater?  
Er minst ett av barna felles med ektefelle/samboer?
 
Hvis samboer: Samboere i minst 5 år?
 
Skal barnas arv begrenses til pliktdel?
 
     
Arvefordelingen:    
Ektefelle/samboer arver  
Barna (livsarvinger) arver  
Til testamenterte  
Sum fordelt arvebeløp  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om arvefordelingskalkulatoren

Her kan du lese mer om arverettighetene.

Arvebeløpet: Det beløpet som skal fordeles til arvingene.

Sivilstand har stor betydning for hvordan arven skal fordeles. Både ektefelle og samboer har arverettigheter.

Arvebegrensning til ektefelle/samboer: Både ektefelle og samboer kan få arven begrenset.

Testamentere: Hvor mye som kan testamenteres bort avhenger av sivilstand og antall barn (livsarvinger).

Arv til barn begrenses til pliktdelsarv: Arven kan reduseres ned til pliktbeløpet

Døde barn: Hvis et eller flere av arvelaters barn er døde, går arven videre til deres livsarvinger.

Om arvefordelingen

Kalkulatoren fordeler arvene mellom livsarvinger, ektefelle/samboer, barnebarn hvis ett eller flere av barna er døde, og det som er lagt inn som testamentert.

Hvis hele arven ikke er fordelt, betyr det at mer kan testamenteres. Dette kan skje hvis barna bare får pliktdelen.

 

Se også:

Guide til arverettigheter.

Pliktdelsarv

Ektefelle og samboers arverettighet

Guide til testament

Dette kan du testamentere

Guide til uskiftet bo

Kalkulator:

Testamentkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere, avhengig av av familiesituasjon og begrensninger du setter i arven.