Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet etter skatt blir ved mottak av dagepenger.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Dagpengekalkulator

 
  Dagens inntekt  
  Inntekt siste kalenderår (2017)  
  Inntekt 2016  
  Inntekt 2015  
  Grunnlag dagpengeberegning  
  Antall barn under 18 år  
  Antall uker arbeidsledig (1-52)  
  Dagpenger:    
  Dagpenger i perioden  
  Tap i perioden  
   

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Les mer om dagpengetapkalkulatoren

Kalkulatoren regner ut tapet i forhold til årets inntekt. Dapengene blir enten regnet fra fra fjorårets inntekt, eller gjennomsnittet av de tre siste. Inntektstallene for 2015 og 2016 blir oppjusert med økningen i G. Året 2017 blir oppjustert med G når ny G trer i kraft  fra 1.5 i 2018.

Hvis du legger inn inntektstall også for 2015 og 2016, velger kalkulatoren hva som er gunstigst mellom 2018 eller gjennomsnittet av de tre årene.

Tillegget for barn er 17 kroner per barn, fem dager i uken.

Du kan legge inn antall 1 til 52 uker i antall arbeidsledige uker.

Kalkulatoren regner ut skatten både med dagens inntekt, og den årsinntekten du får med dagpenger pluss lønn. På den måten blir det reelle tapet regnet ut ved at skatten blir tatt hensyn til.

Les mer om dagpenger.