Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet blir ved mottak av dagepenger etter skatt.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Dagpengetapkalkulator

 
  Inntekt i år (2018)  
  Inntekt siste kalenderår (2017)  
  Inntekt 2016  
  Inntekt 2015  
  Grunnlag dagpengeberegning  
  Antall barn under 18 år  
 
  Dagpenger   
  Tap av inntekt  
  Lavere skatt  
  Inntektstapet ved mottak av dagpenger:    
  Netto tap per år  
  Netto månedlig tap av inntekt  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Les mer om dagpengetapkalkulatoren

Kalkulatoren regner ut tapet i forhold til årets inntekt. Dapengene blir enten regnet fra fra fjorårets inntekt, eller gjennomsnittet av de tre siste. Inntektstallene for 2015 og 2016 blir oppjusert med økningen i G. Året 2017 blir oppjustert med G når ny den nye trer i kraft 1.5 i 2018.

Hvis du legger inn inntektstall også for 2015 og 2016, velger kalkulatoren hva som er gunstigst mellom 2017 eller gjennomsnittet av de tre årene.

Tillegget for barn er 17 kroner per barn, fem dager i uken.

Nederst oppgir kalkulatoren hva du taper per år, og per mnd etter skatt.

Les mer om dagpenger.