Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren regner ut hvor stort inntektstapet etter skatt blir ved mottak av dagepenger.

Les mer om kalkulatoren under.

Dagpengetapkalkulator
     
Inntekt i dag  
Vil du bruke 62,4 % av dagens inntekt?
 
Dagpenger (62,4 prosent)  
Legg selv inn beløp for dagpenger du har krav på   
Tap av inntekt  
Lavere skatt pga lavere inntekt  
Inntektstapet ved mottak av dagpenger:    
Netto tap per år  
Netto månedlig tap av inntekt  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Les mer om dagpengetapkalkulatoren

Guide til dagpenger.

Kalkulatoren regner ut tapet i forhold til årets inntekt på årlig basis.

Du kan velge om kalkulatoren skal bruke 62,4 i dagpenger, eller om du vil legge inn et annet beløp.

Kalkulatoren beregner hva tapet blir både før og etter skatt.

Skatten er beregnet for 2024.

Du kan også bruke Dagpengekalkulatoren for å se hva du vil få i dagpenger.

Kalkulatoren regner ut skatten både med dagens inntekt, og den årsinntekten du får med dagpenger pluss lønn. På den måten blir det reelle tapet regnet ut ved at skatten blir tatt hensyn til.