Kalkulatoren beregner hva du må betale i eiendomsskatt i Oslo for årene 2019 og 2020.

Formuesverdien i skattemeldingen fra 2017 er grunnlaget for eiendomsskatten i 2019. 

Les mer om kalkulatoren under.

Eiendomskattekalkulator for Oslo
Boligverdi (fra skattemelding 2017)  
Eiendomsskattegrunnlag  
Bunnfradrag  
Grunnlag eiendomsskatt   
Skattepromille  
Eiendomsskatt å betale  
   
Eiendomsskatt 2020:    
Økning i markedsverdi i 2018  
Grunnlag eiendomsskatt før bunnfradrag  
Bunnfradrag  
Grunnlag eiendomsskatt 2020  
Skattepromille   
Eiendomsskatt å betale i  2020  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Eiendomsskatten i Oslo er 3 promille av eiendomsskattegrunnlaget.

Grunnlaget for eiendomsskatten hentes fra formuesverdien fra skatteetaten. Denne ganges med en faktor på 0,8. Dette betyr at gjennomsnittlig grunnlag er 80 prosent av formuesverdien.

Det er et bunnfradrag på 4.600.000 kroner, slik at boliger med formuesverdi på under 5.750.000 kroner ikke betaler formuesskatt.

Endringene i boligprisene

Grunnlaget for eiendomsskatten justeres i takt med endringene i boligprisene. Gjennomsnittlig endring i boligprisene i 2018 var 0,9 prosent

 

Se også:

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt kommuner
Oversikt over hva eiendomsskatten er i alle kommunene i Norge.

Kalkulatorer:

Eiendomsskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra forutsetninger om skattegrunnlaget i forhold til markedsverdi, bunnfradrag, og promillesats.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.