Kalkulatoren beregner hva du må betale i eiendomsskatt i Oslo for årene 2020 og 2021.

Formuesverdien i skattemeldingen fra 2019 er grunnlaget for eiendomsskatten i 2021. 

Les mer om kalkulatoren under.

Eiendomskattekalkulator for Oslo
Eiendomsskatt 2020:
Boligverdi (fra skattemelding 2018)  
Eiendomsskattegrunnlag  
Bunnfradrag  
Grunnlag eiendomsskatt   
Skattepromille  
Eiendomsskatt å betale i 2020  
   
Eiendomsskatt 2021:    
Økning i markedsverdi i 2019  
Grunnlag eiendomsskatt før bunnfradrag  
Bunnfradrag  
Grunnlag eiendomsskatt 2021  
Skattepromille   
Eiendomsskatt å betale i 2021  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Eiendomsskatten i Oslo er 3 promille av eiendomsskattegrunnlaget.

Grunnlaget for eiendomsskatten hentes fra formuesverdien fra skatteetaten. Denne ganges med en faktor på 0,7. Dette betyr at gjennomsnittlig grunnlag er 70 prosent av formuesverdien.

Det er et bunnfradrag på 4.000.000 kroner, slik at boliger med formuesverdi på under 5.714.000 kroner ikke betaler formuesskatt.

Sats og bunnfradrag er likt i 2020 og 2021. Prisene steg gjennomsnittlig i med 3,9 prosent.

 

Se også:

Guide til eiendomsskatt

Eiendomsskatt kommuner
Oversikt over hva eiendomsskatten er i alle kommunene i Norge.

Kalkulatorer:

Eiendomsskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra forutsetninger om skattegrunnlaget i forhold til markedsverdi, bunnfradrag, og promillesats.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.