Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hva du må betale i eiendomsskatt i Oslo for årene 2022 og 2023.

Formuesverdien i skattemeldingen fra 2021 er grunnlaget for eiendomsskatten i 2023. 

Les mer om kalkulatoren under.

Eiendomskattekalkulator for Oslo
Eiendomsskatt 2022:
Boligverdi (fra skattemelding 2020)  
Eiendomsskattegrunnlag  
Bunnfradrag  
Grunnlag eiendomsskatt   
Skattepromille  
Eiendomsskatt å betale i 2022  
   
Eiendomsskatt 2023:    
Økning i markedsverdi i 2021  
Grunnlag eiendomsskatt før bunnfradrag  
Bunnfradrag  
Grunnlag eiendomsskatt 2023  
Skattepromille   
Eiendomsskatt å betale i 2023  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Eiendomsskatten i Oslo er 3 promille av eiendomsskattegrunnlaget.

Grunnlaget for eiendomsskatten hentes fra formuesverdien fra Skatteetaten. Denne ganges med en faktor på 0,7. Dette betyr at gjennomsnittlig grunnlag er 70 prosent av formuesverdien.

Det er et bunnfradrag på 4.000.000 kroner, slik at boliger med formuesverdi på under 5.714.000 kroner ikke betaler formuesskatt.

Sats og bunnfradrag er likt i 2022 og 2023.

Prisene justeres etter prisutviklingen i hver enkelt bydel i Oslo. Det er forhåndsinnlagt en økning i boligprisene på 10 prosent, men det vil variere rundt dette.

 

Se også:

Guide til eiendomsskatt

Eiendomsskatt kommuner
Oversikt over hva eiendomsskatten er i alle kommunene i Norge.

Kalkulatorer:

Eiendomsskatt-kalkulator
Kalkulatoren regner ut eiendomsskatten ut fra forutsetninger om skattegrunnlaget i forhold til markedsverdi, bunnfradrag, og promillesats.

Boligprisendringer og formuesskatt
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Eksterne sider:

Forskrift for eiendomsskatt i Oslo