Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvor mye mindre verdt rentefradragene har blitt (eller andre fradrag). Den sammenligner årene 2013 og 2015 med skatteårene 2016 til 2024.

Les mer om kalkulatoren under.

Rentefradragskalkulator
     
Lån  
Rente  
Renteutgifter  
Spart skatt fra rentefradraget:  
i 2013 (28%)  
i 2015 (27%)  
i 2016 (25%)  
i 2017 (24%)  
i 2018 (23%)  
i 2019-2024 (22%)  
Mindre verdi av skattefradrag siden 2013/2015:  
Tap fra 2015 til 2019-2024  
Tap fra 2013 til 2019-2024  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Rentefradragskalkulatoren

Det er reduseringen av skatten på alminnelig inntekt som er grunnen at rentefradraget blir mindre verdt. 

I 2013 var fradragseffekten på 28 prosent. I 2015 var fradragseffekten på 27 prosent. Den gikk videre ned til 25 prosent i 2016, 24 prosent i 2017, 23 prosent i 2018, og 22 prosent i 2019 til 2024.

Til gjengjeld har trinnskatten blitt økt nesten like mye. Men på denne skatten har ikke rentefradraget noen betydning.

 

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Rente- og lønnsendringskalkulator
Kalkulatoren viser hvilken effekt rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.