Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote ut fra forskjellige kriterier.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Tollkvotekalkulator

 
  Reiselengde  
  Skal du bare handle taxfritt?  
  Antall personer over 20 år  
   - Vil du bytte ut tobakk med alkohol   
  Antall personer mellom 18 og 20 år  
   - Vil du bytte ut tobakk med alkohol   
  Antall personer mellom 12 og 18 år  
 
  Vil du ha med full kvote for brennevin  
  Vil du ha med full kvote for vin  
  Vil du ha med full kvote for øl  
 
  Dette blir kvoten:  
  Liter brennevin  
  Liter vin  
  Liter øl  
  Antall sigaretter (grensen er 250 g annen tobakk)  
  Kjøtt og kjøttvarer, ost og fôrvarer (antall kg)  
  Maksimal verdi i kroner du kan handle for  
     

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om tollkvotekalkulatoren

Reiselengde: Dette har betydning for beløpsgrensene, og om du kan kjøpe alkohol og sigaretter taxfritt.

Legg inn antall personer fra 20 år, og om de vil bytte ut tobakkskvoten med vin eller øl. Det samme gjøres for personer mellom 18 og 20 år.

Antall personer mellom 12 og 18 år har betydning for verdigrensen, og hvor mye kjøtt ol man kan ta med seg.

Spørsmålene som går på om du vil ha med full kvote på de tre drikkevaretypene bestemmer hvor mye du kan ta med deg av de enkelte typene.

Ut fra hvilke opplysninger du har lagt inn, blir volumet på drikkevarer, tobakk, kjøtt og andre varer, samt beløpsgrensen bestemt.

Spesielle regler for øl: Gjelder øl over 2,5 prosent (gjelder også sterkøl over 4,7 prosent, i prinsippet så sterkt som mulig, i teorien begrenset oppad til 60 prosent) eller rusbrus over 2,5 prosent, men for rusbrus er regelen maks 4,7 prosent.

 

Les mer om reglene for tollkvoten.

Kalkulatorer:

Smuglerkalkulatorer
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.