Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote ut fra forskjellige kriterier.

Les mer om kalkulatoren under.

Tollkvotekalkulator
     
Reiselengde
 
Skal du bare handle taxfritt?
 
Antall personer over 20 år  
 - Vil du bytte ut tobakk med alkohol 
 
Antall personer mellom 18 og 20 år  
 - Vil du bytte ut tobakk med alkohol 
 
Antall personer mellom 12 og 18 år  
     
Vil du ha med full kvote for brennevin
 
Vil du ha med full kvote for vin
 
Vil du ha med full kvote for øl
 
     
Dette blir kvoten:    
Liter brennevin  
Liter vin  
Liter øl  
Antall sigaretter (grensen er 250 g annen tobakk)  
Kjøtt og kjøttvarer, ost og fôrvarer (antall kg)  
Maksimal verdi i kroner du kan handle for  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om tollkvotekalkulatoren

Reiselengde: Dette har betydning for beløpsgrensene, og om du kan kjøpe alkohol og sigaretter taxfritt.

Legg inn antall personer fra 20 år, og om de vil bytte ut tobakkskvoten med vin eller øl. Det samme gjøres for personer mellom 18 og 20 år.

Antall personer mellom 12 og 18 år har betydning for verdigrensen, og hvor mye kjøtt ol man kan ta med seg.

Spørsmålene som går på om du vil ha med full kvote på de tre drikkevaretypene bestemmer hvor mye du kan ta med deg av de enkelte typene.

Ut fra hvilke opplysninger du har lagt inn, blir volumet på drikkevarer, tobakk, kjøtt og andre varer, samt beløpsgrensen bestemt.

Spesielle regler for øl: Gjelder øl over 2,5 prosent (gjelder også sterkøl over 4,7 prosent, i prinsippet så sterkt som mulig, i teorien begrenset oppad til 60 prosent) eller rusbrus over 2,5 prosent, men for rusbrus er regelen maks 4,7 prosent.

 

Les mer om reglene for tollkvoten (taxfree-kvoten).

Kalkulatorer:

Smuglerkalkulatorer
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.