Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikten viser ferie,- og reisekalkulatorene på Smarte Penger.

Alle kalkulatorene blir oppdatert når det skjer endringer som har betydning for beregningene i kalkulatoren.

Se oversikten over alle kalkulatorene.

Bilkostnadsfordelingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å fordelene korrekt bilkostnad mellom venner på en biltur.
Båtkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva båten koster deg per år.
Feriekostnadskalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået er i 37 land for typiske ferieutgifter.
Flyrettighetskalkulator
Her kan du sjekke dine flyrettigheter om flyet er forsinket, innstilt, overbooket, eller det er problemer med bagasjen.
Feriepengekalkulator
Sjekk hvor mye feriepenger du har rett til med denne kalkulatoren.
Fritidskostnadskalkulator
Beregn hva noen dager eller uker koster i redusert lønn, og andre ytelser.
Lavest reisekostnader med fly eller bil?
Kalkulatoren viser hva som blir billigst av å kjøre bil eller fly.
Mobilkalkulator utenlands
Kalkulatoren beregner hva det koster å bruke mobilen utenlands.
SAS EuroBonus-kalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig rabattverdi når du både mottar og bruker SAS EuroBonuspoeng.
Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.
Svenskehandelskalkulator
Her kan du se hvor mye du kan spare på å kjøpe en del varer i Sverige.
Taxikalkulator
Kalkulatoren viser hvordan taxiprisen fremkommer ved å legge inn de enkelte priskomponentene.
Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale i toll ved forenklet tollbehandling.
Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.
Valutaomregner
Regn om et beløp i norske kroner til en utenlandsk valuta. Du kan også regne fra valutaen til norske kroner. Du kan velge mellom 180 valutaer.
 

Se de andre kalkulatorene  etter tema:

Bilkalkulatorer

Boligkalkulatorer

Forsikringskalkulatorer

Jobbkalkulatorer

Lånekalkulatorer

Pensjonskalkulatorer

Skattekalkulatorer

Sparekalkulatorer

Diverse kalkulatorer