Oversikten viser ferie,- og reisekalkulatorene på Smarte Penger.

Alle kalkulatorene blir oppdatert når det skjer endringer som har betydning for beregningene i kalkulatoren.

Se oversikten over alle kalkulatorene.

Bilkostnadsfordelingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å fordelene korrekt bilkostnad mellom venner på en biltur.
Båtkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva båten koster deg per år.
Feriekostnadskalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået er i 37 land for typiske ferieutgifter.
Feriepengekalkulator
Sjekk hvor mye feriepenger du har rett til med denne kalkulatoren.
Fritidskostnadskalkulator
Beregn hva noen dager eller uker koster i redusert lønn, og andre ytelser.
Lavest reisekostnader med fly eller bil?
Kalkulatoren viser hva som blir billigst av å kjøre bil eller fly.
Mobilkalkulator utenlands
Kalkulatoren beregner hva det koster å bruke mobilen utenlands.
SAS EuroBonus-kalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig rabattverdi når du både mottar og bruker SAS EuroBonuspoeng.
Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.
Svenskehandelskalkulator
Her kan du se hvor mye du kan spare på å kjøpe en del varer i Sverige.
Taxikalkulator
Kalkulatoren viser hvordan taxiprisen fremkommer ved å legge inn de enkelte priskomponentene.
Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale i toll ved forenklet tollbehandling.
Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.
Valutaomregner
Regn om et beløp i norske kroner til en utenlandsk valuta. Du kan også regne fra valutaen til norske kroner. Du kan velge mellom 180 valutaer.