Kalkulatoren hjelper deg med å fordelene korrekt bilkostnad mellom venner på en biltur.

 

Bilkostnadsfordelings-kalkulator

 
  Kjørelengde (kilometer - tur/retur)  
  Drivstoffkostnad per liter  
  Forbruk per km  
  Andre indirekte marginale kostnader per km  
  Bompenger/ferge (kroner)  
  Parkering  
  Drivstoffkostnad  
  Samlede direkte utgifter  
  Indirekte utgifter (reparasjoner, dekk, vedlikehold, service)  
  Totalkostnad  
  Antall personer i bilen  
  Fordelt på hver  
   

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Først regner du ut drivstoffkostnadene ved å legge inn antall kjørte kilometer, drivstoffpris, og gjennomsnittlig forbruk. I tillegg legger du inn parkeringsutgifter, bompenger, og fergeutgifter. Disse utgiftene skal alltid fordeles.

Deretter legger du inn indirekte kostnader ved bruk av bil. Dette er kostnader til forsikring, service, vedlikehold, reparasjonskostnader, tapt verdi for kjørte kilometer. Om disse kostnadene bør tas med kan du lese mer om i Fordeling av bilkostnader for venner på tur.

Totalkostnaden fordeles på antallet som har vært med på turen.

For eventuelt å beregne hva de forventede forventet indirekte kostnadene er på din bil, kan du bruke en av disse kalkulatorene. Bilkostnadskalkulator ny bil, og Bilkostnadskalkulator brukt bil. Her vil du finne tall for disse postene.

 

Se også:

Les mer om bilkostnader.

Fordeling av bilkostnader for venner på tur.

Se også disse kalkulatorene:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for ny bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.