Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren hjelper deg med å fordelene korrekt bilkostnad mellom venner på en biltur.

Bilkostnadsfordelings-kalkulator
     
Kjørelengde (kilometer - tur/retur)  
Drivstoffkostnad per liter  
Forbruk per km  
Andre indirekte marginale kostnader per km  
Bompenger/ferge (kroner)  
Parkering  
Drivstoffkostnad  
Samlede direkte utgifter  
Indirekte utgifter (reparasjoner, dekk, vedlikehold, service)  
Totalkostnad  
Antall personer i bilen  
Fordelt på hver  

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Først regner du ut drivstoffkostnadene ved å legge inn antall kjørte kilometer, drivstoffpris, og gjennomsnittlig forbruk. I tillegg legger du inn parkeringsutgifter, bompenger, og fergeutgifter. Disse utgiftene skal alltid fordeles.

Deretter legger du inn indirekte kostnader ved bruk av bil. Dette er kostnader til forsikring, service, vedlikehold, reparasjonskostnader, tapt verdi for kjørte kilometer. Om disse kostnadene bør tas med kan du lese mer om i Fordeling av bilkostnader for venner på tur.

Totalkostnaden fordeles på antallet som har vært med på turen.

For eventuelt å beregne hva de forventede forventet indirekte kostnadene er på din bil, kan du bruke en av disse kalkulatorene. Bilkostnadskalkulator ny bil, og Bilkostnadskalkulator brukt bil. Her vil du finne tall for disse postene.

 

Se også:

Les mer om bilkostnader.

Fordeling av bilkostnader for venner på tur.

Se også disse kalkulatorene:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for ny bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.