Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner skatten for alderspensjonister, mottakere av AFP, og kombinasjonen av pensjon og lønn for skatteåret 2015.

Skatteberegning for pensjoner 2018

Skatteberegning for pensjoner 2019

Les mer om kalkulatoren under.

 

Pensjonskattekalkulator

   
 
  Pensjoneringsgrad (1 = 100%)  
  Antall måneder med pensjon  
  Rett til Finnmarksfradrag  
  Er du gift eller ugift  
  Din netto formue  
  Hvis gift: ektefelles nettoformue  
  Pensjonsinntekt   
  Lønnsinntekt og uføretrygd  
  Rente og kapitalinntekter  
  Andre fradrag - ikke minstefradrag  
  Minstefradrag  
  Alminnelig inntekt  
   
  Skatteberegning:    
  Trygdeavgift  
  Skatt på alminnelig inntekt  
  Toppskatt  
  Formuesskatt  
  Skattefradrag  
  Sum skatt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

 Om pensjonskattekalkulatoren

Alderspensjoner og AFP får et eget skattefradrag på opp til 30.800 kroner. Dette gjelder for pensjoner opp til 180.800 kroner.

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette, blir reduksjonsbeløpet (30.800 kroner) redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 273.650 kroner. Deretter med 6,0 prosent.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 181.800 kroner), blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner). Reduksjonsbeløpet blir dermed 30.647 kroner (i stedet for 30.800).

Les mer om hvordan pensjoner blir beskattet her.

Bruk av kalkulatoren

Du kan legge inn to personer, hvis dere er gift.

Du kan velge en pensjoneringsgrad på 100 %, 80 %, 60 % ,40 % og 20 %. Du kan også legge inn lønnsinntekt, hvis du kombinerer lønnet arbeid med pensjon.

Legg også inn antall måneder med pensjon. Det er spesielt første års pensjonister som må redusere antall måneder.

Andre skattekalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014

Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2013.

Skatteberegning for lønnsomottaker 2015
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.