Gjelder det et kjøp av bruktbil: Legg inn kjøpesummen.Gjelder det en bil du allerede eier: Legg inn en anslått verdi på bilen + nedjuster kalkulatorens foreslåtte verdifall «år 1» slik at det blir likt med «Verdifall 2. år», dvs om lag 11-12 prosent. I kalkulatoren kan du enten velge automatisk kostnadsberegning etter først å ha valgt bilklasse, bilens pris, og antall eierår. Eller du kan velge å bruke egne tall på noen, eller alle postene. Legger du inn et tall større enn null, er det dette tallet som brukes i beregningene.

Her kan du beregne årlige bilkostnader for ny bil

Hjelp til utfylling (under kalkulatoren).

 

Bilkostnadskalkulator bruktbil

 
  Bilforutsetninger:  
  Velg bilklasse      
  Bilens verdi i dag (kjøpesum eller anslått verdi)    
  Bilens alder (fra den var ny)    
  Kilometerstand i dag  
  Antall år du skal eie bilen  
         
  Kostnadsforutsetninger: Automatisk   Dine tall  
  Normal årlig kjørelengde for bilklassen/din kjørelengde    
  Drivstoff-forbruk - liter per mil    
  Drivstoffpris - kr per liter    
  Rentekostnad (snitt lån og egenkapital)    
  Trafikkforsikringsavgift    
  Forsikringskostnad - gjennomsnitt per år    
  Dekk-kostnader - gjennomsnitt per år    
  Vask, rekvisita og lignende - gjennomsnitt per år    
  Servicekostnad - gjennomsnitt per år    
  Reparasjonskostnad - gjennomsnitt per år    
  Verdifall 1.år (av kjøpspris eller bruktverdi)    
  Verdifall 2. år (av bruktverdi)    
  Verdifall 3. år (av bruktverdi)    
  Verdifall 4. år (av bruktverdi)    
  Verdifall 5. år (av bruktverdi)    
  Verdifall 6. år og videre (av bruktverdi)    
           
  Totale kostnader:        
  Antall år du eier bilen      
    Totalt   Per år  
  Verdifall    
  Rentekostnad (etter skatt)    
  Drivstoff    
  Trafikkforsikringsavgift    
  Forsikringskostnader    
  Dekk-kostnader    
  Vask, rekvisita og lignende    
  Servicekostnad    
  Reparasjonskostnad    
  Totalkostnad    
           
  Gjennomsnittskostnad per kjørte kilometer  
  Gjennomsnittskostnad per dag  
  Marginalkostnad for én ekstra kjørt kilometer (år 1)  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Om kalkulatoren

Bilklasse: Du kan velge mellom tre klasser, småbil, mellomklasse, eller stor bil. En del av de automatiske beregningene tar utgangspunkt i hvilken bilklasse det er.

Bilens pris: Hva bilen kostet deg ved kjøpet.

Hvor gammel er bilen: Hvor gammel bilen er bestemmer blant annet verdifall, og reparasjonskostnadene.

Antall år du skal eie bilen: Du kan velge mellom 1 til 6 år.

Kostnadsforutsetninger: Her kan du velge å bruke de automatisk beregnede tallene, eller legge inn dine egne. Hvis du legger inn et tall som er større enn null, er det ditt tall som kalkulatoren bruker.

Normal kjørelengde for bilklassen: Denne blir bestemt ut fra hvilken bilklase du har valgt.

Din kjørelengde: Hvis du legger inn en annen kjørelengde, vil forskjellen mellom normal og din kjørelende justere en del kostnader. Dette gjelder for kostnader til forsikring, dekk, vask, service, reparasjoner og verdifall. Alle disse kostnadene blir da justert ut fra hvor stor forskjellen er mellom normal og din kjørelendge. Kjøre du lengre, vil kostnadene bli justert opp.

Drivstoff-forbruk: Her legger du inn gjennomsnitt-forbruket for denne bilen.

Drivstoff-pris: Her legger du inn forutsetningen for hvilken pris som skal benyttes.

Trafikkforsikringsavgift: For 2018 ersatter trafikkforsikringsavgift årsavgiften. For de fleste personbilene er avgiften på 2.865 kroner. Denne betales nå sammen med bilforsikringen.

Forsikringskostnad: Legg inn det du betaler i årlig bilforsikringspremie.

Dekk-kostnader: Legg inn forutsetningen for den gjennomsnittlige dekk-kostnaden.

Vask, rekvisita ol: Dette er småkostnader utover service og reparasjoner. Dette er typisk vask og diverse rekvisita du kjøper til bilen

Servicekostnad: Legg inn gjennomsnittlig årlig servicekostnad.

Reparasjonskostnader: Forventede reparasjonskostnader er små for de fleste nye biler. Alle feil er jo dekket av kjøpsloven. Det er bare reparasjoner som du selv er skyld i som er aktuelle.

Rentekostnad: Legg inn den gjennomsnittlige kostnaden for renten på bil. Dette er rente både på egenkapital og lån. Hvis du for eksempel bare har brukt egenkapital, er det den tapte innskuddsrenten du skal legge inn.

Verdifallet (eller avskrivning) utgjør bilens største kostnad. Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året, også når det gjelder bruktbil. I den automatiske beregninger avhenger satsen av alderen på bilen.

Totale kostnader: De totale kostnadene blir regnet ut fra hvor lenge du skal eie bilen. Har du lagt inn tre år, beregner kalkulatoren både totalkostnaden i tre år, og gjennomsnittskostnaden per år.

Gjennomsnittskostnad: Totale kostnader delt på antall kjørte kilometer.

Gjennomsnittskostnad per dag: Totalkostnaden per år fordelt på antall dager.

Marginalkostnaden for én ekstra kilometer: Når vi holder utenfor alle faste kostnader som ikke påvirkes av bruken (rente, årsmodellrelatert verdifall, basisprisen i forsikringen, etc) får vi kostnaden som påløper ved å kjøre bilen en ekstra kilometer. Dersom du uansett ønsker å eie en bil, og skal sammenligne kostnaden ved å bruke bilen opp mot alternativ transport (fly, tog, buss, etc), er det den marginale kostnaden du skal anvende.

 

Se også:

Les mer om kostnader ved bilhold her.

Bilkostnader - reparasjon

Bilkostnader - verdifall

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Bilkjøpskalkulator
Sammenligner nybilkjøp med en tilsvarende brukt bil.

Bilmodeller og kostnadsforskjeller
Viser besparelse ved å gå én bilmodellklasse ned.