Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner kostnaden ved bruk av ulike typer lyspærer.

Les mer om kalkulatoren under.

Lyspærekalkulator  
             
Strømkostnad (ink nettleie)          
Antall lyspærer i varme rom          
Andel lys til oppvarming i varme rom          
Antall lyspærer i kalde rom          
Timer som pærene lyser pr dag (snitt)          
             
Kostnader: LED   Lavenergi   Halogen  
Pris pr pære      
Levetid, timer      
Strømforbruk, watt      
Kostnad for pærene per år      
Strømforbruk pr år i kr      
«Gratis» boligoppvarming      
Sum årskostnad for pærene      
 

Om lyspærekalkulatoren

Strømkostnad: Legg inn din forutsetning for strømprisen, nettleie inkludert. Det forhåndsinnlagte tallet er 100 øre per kwh.

Antall lyspærer: Legg inn antallet du skal regne på. Antallet er delt inn i varme rom, og kalde rom (ute)

«Gratis boligoppvarming»: Under fyringssesongen nyttiggjør du deg av mesteparten av lyspærenes avgitte varme, særlig de varme halogenpærene drar nytte av det i regnestykket. Det er også under fyringssesongen lampene brukes mest. Vi har forsiktig forutsatt 50 prosent. Utendørs er denne varmen bortkastet.

Timer som pærene lyser per dag: Her legger du inn antall timer som pærene brukes per dag.

Kostnader: Her legger du inn forutsetningene for de tre pæretypene LED, lavenergi og halogen. Her kan du endre forutsetningene for pris, levetid og strømforbruk.

Kalkulatoren regner ut den årlige kostnaden for selve pærekjøpet, og strømforbruket. Det trekkes fra det du sparer i oppvarming ved at pærene avgir varme. Til slutt regnes det ut totalkostnaden for hver pæretype.

 

Se også:

Strømsparing: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparing: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Strømsparing: Nattsenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Fyringskalkulator
Her kan du regne ut hva som er billigst å fyre med. Er det strøm, ved, olje eller parafin? Dette er kun en vurdering av hvilken kilde som er billigst her og nå.