Kalkulatoren beregner kostnaden ved bruk av ulike typer lyspærer.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Lyspærekalkulator

           
     
  Strømkostnad (ink nettleie) kr/per kwh      
  Antall lyspærer i varme rom      
  Andel pærens energi nyttet til boligvarme      
  Antall lyspærer i kalde rom / utendørs      
  Timer som pærene lyser pr dag (snitt)    
     
  Kostnader: LED   Lavenergi   Halogen  
  Pris pr pære, kr      
  Levetid, timer      
  Strømforbruk, watt      
  Kostnad for pærene per år i kr      
  Strømforbruk pr år i kr      
  «Gratis» boligoppvarming i kr      
  Sum årskostnad for pærene i kr      
       

Om lyspærekalkulatoren

Strømkostnad: Legg inn din forutsetning for strømprisen, nettleie inkludert. Det forhåndsinnlagte tallet er 100 øre per kwh.

Antall lyspærer: Legg inn antallet du skal regne på. Antallet er delt inn i varme rom, og kalde rom (ute)

«Gratis boligoppvarming»: Under fyringssesongen nyttiggjør du deg av mesteparten av lyspærenes avgitte varme, særlig de varme halogenpærene drar nytte av det i regnestykket. Det er også under fyringssesongen lampene brukes mest. Vi har forsiktig forutsatt 50 prosent. Utendørs er denne varmen bortkastet.

Timer som pærene lyser per dag: Her legger du inn antall timer som pærene brukes per dag.

Kostnader: Her legger du inn forutsetningene for de tre pæretypene LED, lavenergi og halogen. Her kan du endre forutsetningene for pris, levetid og strømforbruk.

Kalkulatoren regner ut den årlige kostnaden for selve pærekjøpet, og strømforbruket. Det trekkes fra det du sparer i oppvarming ved at pærene avgir varme. Til slutt regnes det ut totalkostnaden for hver pæretype.

 

Se også:

Strømsparing: Lyspærer
Dette kan du spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Strømsparing: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Strømsparing: Nattsenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Fyringskalkulator
Her kan du regne ut hva som er billigst å fyre med. Er det strøm, ved, olje eller parafin? Dette er kun en vurdering av hvilken kilde som er billigst her og nå.