Beregn hva noen dager eller uker koster i redusert lønn, og andre ytelser, etter skatt.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Fritidskostnadskalkulator

 
  Årslønn  
  Feriepengesats  
  Avsetning til innskuddspensjon  
  Ekstra fri:  
  Antall uker  
  Antall dager  
  Ny lønn - fratrukket tapt lønn for fridagene  
  Kostnad ved økte fridager:  
  Tapt lønn inklusive feriepenger  
  Tapt pensjonsavsetning folketrygden  
  Tapt avsetning tjenestepensjon  
  Sum tap ved økt ferie  
  Sum tap etter skatt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om feriekostnadskalkulatoren

Grunnlaget for å kunne regne ut hva ferien koster er årslønnen, feriepengesatsen, og pensjonsordningen.

Feriepengesatsen er normalt 12,0 prosent. For pensjonsordningen i arbeid vil dette variere. Her har vi forhåndsinnlagt en sats på 4 prosent av lønnen i en innskuddspensjonsordning, men dette vil variere en god del. Dette er likevel ikke på langt den den viktigste kostnaden.

Først beregnes ny lønn. Forskjellen mellom gammel og ny lønn er lønnstapet ditt. I tillegg må det tas med kostnaden ved tap av feriepenger på dette beløpet.

Etter at du har lagt inn antall uker og dager du vil ha ekstra fri per år, kan kalkulatoren regne ut hva kostnaden blir. I tillegg til tapet i tjenestepensjonen, reduseres grunnlaget for avsetningen av pensjon i folketrygden. Her har vi forutsatt at 18 prosent av lønnstapet er kostnaden for dette tapet.

Til slutt regnes det ut det totale tapet før og etter skatt. Kalkulatoren baserer seg på marginalskattene som gjelder for 2018.

 

Kalkulatorer:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.

Feriepengekalkulator
Sjekk hvor mye feriepenger du har rett til med denne kalkulatoren.

Innskuddspensjoskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.