Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.

Se hjelp til utfylling av kalkulatoren under.

Varmepumpekalkulator
     
Forutsatt strømpris (øre), inkludert forbruksavgift og mva  
Oppvarmingsbehovet:    
Hvor mye bruker du i strøm per år (i kw)  
Andel av dette som går til oppvarming av boligen  
Andel varmepumpen dekker av oppvarming  
Varme som en varmepumpe kan dekke (i kw)  
Om varmepumpen:    
Pris på varmepumpen  
Monteringskostnad  
Årlig gjennomsnittlig vedlikeholdskostnad  
Scop (årsvarmefaktor)  
Resultat:    
Spart strøm i kw per år  
Så mye lavere blir strømkostnaden  
Rente på varmepumpeinvesteringen  
Nåverdi i løpet av en 10 års periode  
Antall år før den er tilbakebetalt (payback)  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Hjelp til utfylling av varmepumpekalkulator

Les også kjøpeguiden til varmepumper.

Forutsatt strømpris: Gjennomsnittlig strømpris de neste 10 årene. Strømprisen under varmepumpens levetid er basert på den forventede (markedsprisen på fremtidskontrakter på kraftbørsen) 10 år frem i tid (lik varmepumpens levetid). Alle faste elementer i strømprisen og nettleie er holdt utenfor da disse ikke kan påvirkes av strømsparing. I Nord-Norge betales det ikke mva på strømprisen. I Nord-Troms og Finnmark betaler man heller ikke forbruksavgift (16,58 øre eks mva).

Hvor mye strøm bruker du: Det årlige strømforbruket i boligen, oppgitt i kW. 

Andel av dette som går til oppvarming: Andelen av dette ligger rundt 55 prosent. Men dette vil variere.

Men dersom du for eksempel har en liten førsteetasje eller den er delvis avstengt uten særlig varmebehov, øker hovedetasjens andel til mer enn 60 prosent. Da bør du endre dette tallet i kalkulatoren.

Andel som varmepumpen kan dekke av oppvarmingsbehovet: Varmepumpen vil ikke dekke hele varmebehovet. Hvor stor andel som pumpen dekker avhenger av flere forhold. Hvis hele huset hadde hatt en åpen løsning på én etasje, ville det kunne nærmet seg 100 prosent. Men det kan være flere etasjer, andre rom ligger for langt unna (for eksempel soverom, det er varmekabler i badet osv. Andelen som varmepumpen kan ta seg av kan derfor ligge langt under 100 prosent, ofte under 50 prosent også. Bruker du andre kilder vil dette tallet kunne være langt mindre. For eksempel kan en kombinasjon med vedfyring redusere dette tallet.

NB: Har du gulvvarme, kan du egentlig glemme varmepumpe. Da er varmepumpe kun aktuell en eventuell etasje uten gulvvarme.

Om varmepumpen:

Pris og monteringskostnad: Disse to postene legges inn hver for seg. Varmepumpene har ulik kvalitet og pris.

Årlig gjennomsnittlig vedlikeholdskostnad: Et visst vedlikeholdsbehov må man påregne. Her legger du inn den gjennomsnittlige servicekostnaden per år.

Scop (årsvarmefaktor): Scop viser hva du kan forvente at pumpen gir i varme per tilført energi. Eksempel betyr et SCOP-tall på 4,2 at varmepumpen gjennom året i snitt avgir 4,2 kW varme ved tilført 1 kw. Dette tallet viser kun hvor energigjerrig varmepumpen er. Jo høyere tall, jo bedre.

Renten på varmepumpeinvesteringen: For å regne nåverdien (som viser totallønnsomheten) av varmepumpen må det legges inn en rente. Dette er tapt innskuddsrente, eller lånerente hvis du er i gjeldsposisjon.

Nåverdi (lønnsomheten): Er nåverdien positiv, er investeringen lønnsom. Nåverdien viser hva du sitter igjen med i dagens pengeverdi når alle kostnader er trukket fra, også kjøpesummen og rentekostnaden. Her forutsettes det at varmepumpen har en levetid på 10 år. Det er ellers forutsatt at inflasjonen i gjennomsnitt er 2 prosent i 10-årsperioden. Strømprisen stiger årlig med like mye som inflasjonen, det samme gjelder servicekostnaden.

Antall år før den er tilbakebetalt. Tallet viser hvor raskt varmepumpeinvesteringen er tjent inn igjen. Er tallet 3, betyr det at den er tjent inn igjen i løpet av 3 år.

 

Se også:

Oversikt: Små tiltak som du kan spare strøm på

Du kan få støtte til en rekke energispare-tiltak

Solcellepanel: Lønnsomheten av solcellepanel på taket

Kalkulator:

Solcellepanel: Lønnsomhetsberegning solcelleanlegg
Kalkulatoren beregner om du tjener på å installere solcelleanlegget, og på hvor mange år du har tjent dette inn.