Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med denne kalkulatoren kan du gjøre låneberegninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Les mer om kalkulatoren under.

Annuitetslån-kalkulator
Lånebeløp  
Nominell rente  
Etableringsgebyr  
Termingebyr (per termin)  
Lånets nedbetalingstid (år)
 
Antall ekstra måneder nedbetalingstid
 
Antall år avdragsfrihet
 
Effektiv rente  
Sum renter og gebyr  
Terminbeløp  
Terminbeløp i avdragsfri periode  
Nedbetalingsplan de første terminene:
Termin T.beløp Renter/geb Avdrag Restgjeld
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om den månedlige annuitetskalkulatoren

I et annuitetslån er summen av renter og avdrag (terminbeløpet) konstant i hele perioden (gitt at renten er konstant).

Kalkulatoren regner ut effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale.

I annuitetslånkalkulatoren kan du regne på flere forskjellige terminer per år, men da med hele antall år.

Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

I kalkulatoren legger du inn lånebeløpet, nominell rente (på årsbasis), velger antall terminer, og lånets varighet. I tillegg legger du inn etableringsgebyr (inklusive depotgebyr) og termingebyret. Tinglysningsgebyr tas ikke med i beregningen av effektiv rente.

Hvis lånet skal være avdragsfritt, velger du antall avdragsfrie år. Terminbeløpet er bare tatt med som en linje, siden det er det samme terminbeløpet i hele den avdragsfrie perioden.

Les mer om annuitetslån og serielån.

Andre lånekalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens forventede restverdi.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.

Mellomfinansieringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye mellomfinansieringen koster.

Renteberegning på dagsbasis
Kalkulatoren regner ut hva et visst antall dager koster deg i renter.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Lånekalkulatorer
Her finner du alle lånekalkulatorene på Smarte Penger.