Kalkulatoren sammenligner kostnadsnivået i 37 land for typiske ferieutgifter.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Feriekostnadskalkulator

   
  Forutsetninger: Kr per dag x   x   x    
  Mat og drikke  
  Alkoholholdig drikke  
  Hotell og restaurant  
  Antall dager  
     
  Land Sum   Mat og d.varer   Alko. drikke   Hot. og rest.  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om feriekostnadskalkulatoren

I kalkulatoren legger du inn kostnadene for de tre hovedkategoriene på ferie, som er mat & drikke, tobakk & alkohol, hotell & restaurant.

Du legger altså inn hva dette koster i Norge, per dag for hver av de tre kategoriene. Kalkulatoren regner så ut summen av hva dette vil koste i de enkelte landene.

Statistikken er hentet fra Eurostat. Les mer om prisnivået i de europeiske landene.

Helt nøyaktig kan ikke dette bli, men det gir en god indikasjon på prisforskjellene mellom de enkelte landene.

Landene blir rangert etter summen til venstre.

 

Se også:

Les mer om prisnivået i de europeiske landene.

Kalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.