Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt.

Kredittkortkalkulator
     
Lånebeløp på kredittkortet  
Rente  
Minste innbetaling på kredittkortet:  
Minstebeløp i prosent  
Minstebeløp i kroner  
Krav til minste innbetaling på kredittkortet  
Innbetalinger:    
Dette betaler du inn på kredittkortet  
Totalt har du tilbakebetalt   
Totalt renter  
Antall måneder før det er nedbetalt  
 
Hvis du innbetaler minstebeløpet hele tiden:  
Dette betaler du inn på kredittkortet  
Totalt har du tilbakebetalt   
Antall måneder før det er nedbetalt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kredittkortnedbetalings-kalkulatoren

Ved å variere lånebeløpet, renten og innbetalingen kan du se hvor mye kredittkortet koster deg totalt, og hvor lang tid det tar å nedbetale det.

Først legger du inn hvor stort lånebeløpet skal være på kredittkortet. Deretter legger du inn renten. Denne varierer fra 14 til 25 prosent.

På kredittkortet er det et krav til minste innbetaling på kredittkortet. Den minste innbetalingen blir bestemt av både en minimum prosentsats, og et minimum kronebeløp. Det er største av de to tallene som er minimumsbeløpet som må innbetales per måned. Dette vises i feltet «Minste innbetaling på kredittkortet».

Under «Innbetalinger» legger du inn hva du ønsker å innbetale på kredittkortet i feltet «Dette betaler du inn på kredittkortet». Du kan ikke legge inn lavere beløp enn beløpet som vises i feltet «Krav til minste innbetaling på kredittkortet».

Ut fra det innbetalte beløpet regner kalkulatoren ut hvor mye du totalt må tilbakebetale, og hvor lang tid det tar før du har nedbetalt kredittkortgjelden.

Aller nederst beregner kalkulatoren hvor lang tid det tar hvis du alltid bare innbetaler det laveste beløpet. Her tar kalkulatoren hensyn til at minstebeløpet stadig blir lavere siden du nedbetaler litt av lånet hver måned. Dette medfører at nedbetalingstiden blir mye lenger.

 

Les mer om kredittkort:

Guide til kredittkort
Dette må du vite om kredittkort.

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå

Finn beste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan rangeringen av  kredittkortene blir.

Renter på kredittkort
Dette er rentene på kredittkort.

Gebyrer på kredittkort
Dette er gebyrene på kredittkortene.

Kredittkort: Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene
Mange kredittkort gir mange rabatter og andre gratisfordeler. Les mer om det her, og andre kommentarer til kredittkortet.

Sikker kortbruk
Slik bruker du kortet på en sikker måte.

Smart bruk av kredittkort
Kredittkortet kan brukes smart på en rekke forskjellige måter.

Andre lånekalkulatorer:

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Annuitetslånskalkulator - månedlig
Med denne kalkulatoren kan du gjøre beregninger med en nedbetalingstid som ikke har et helt antall år.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens forventede restverdi.

Mellomfinansieringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye mellomfinansieringen koster.

Renteberegning på dagsbasis
Kalkulatoren regner ut hva et visst antall dager koster deg i renter.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.