Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren tar med alle priskomponentene slik at du kan sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.

Les mer om kalkulatoren under.

  Eiendomsmeglerkalkulator
           
  Antatt salgsverdi bolig      
  Kostnader: Megler 1   Megler 2  
  Provisjon regnet av salgssum    
  Minimumsprovisjon    
  Andre meglerkostnader:  
  Oppstartsgebyr, tilretteleggingsgebyr    
  Administrasjonsgebyr og andre gebyrer    
  Oppgjørshonorar    
  Kostnad prospekter/salgsoppgaver    
  Garantiansvar/garantipremie    
  Inneståelseserklæring    
  Visning:        
  Visningspris    
  Antall visninger    
  Markedsføringskostnader:        
  Grunnpakke, markedsføringspakke    
  Nettannonsering    
  Avisannonsering    
  Tjenester til visning og salgsoppgave:  
  Boligstyling    
  Fotografering    
  Boligvurdering:        
  Boligsalgsrapport    
  Verditakst    
  Forsikring:        
  Eierskifteforsikring    
  Informasjonsinnhenting og tinglysing:      
  Tinglysing av sikringsobligasjon    
  Tinglysning/sletting av pant    
  Grunnbokutskrift    
  Kopi av servitutter    
  Innhenting av kommunale opplysninger    
  Kostnader ved andelsbolig:        
  Eierskiftegebyr    
  Opplysninger fra forretningsfører    
  Uråderettssperre    
           
  Kostnadsoppstilling:        
  Meglerprovisjon    
  Andre meglerkostnader    
  Markedsføringskostnader    
  Tjenester til visning og salgsoppgave    
  Boligvurdering    
  Eierskifteforsikring    
  Informasjonsinnhenting og tinglysing    
  Kostnader ved boligbyggelag    
           
  Sum boligsalgskostnader    
  Total meglerprovisjon    
  Meglerprovisjon + markedsføring    
  Sum kostnader i prosent    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om eiendomsmeglerkalkulatoren

Det er en rekke forskjellige kostnadsposter du må betale til eiendomsmegleren. Dette er et verktøy for at du skal få bedre oversikt over det, og lettere skal kunne sammenligne prisene mellom dem.

Antall salgsverdi bolig: Dette er grunnlaget for den prosentvise provisjonen eiendomsmeglerne tar. Her legger du inn antatt salgsverdi, den endelige salgsverdien og derav den endelige provisjonen vet du først eksakt når boligen er solgt.

Provisjon regnet av salgssum: Denne satsen regnes av den antatte salgsverdien du la inn ovenfor.

Minimumsprovisjon: Provisjonen kan ikke bli lavere enn dette beløpet.

Oppstartsgebyr, tilretteleggingsgebyr: Det er vanlig at meglerne ta et fast beløp i tillegg til den prosentvise provisjonen.

Administrasjonsgebyr og andre gebyrer: Dette er andre gebyrer som noen meglere tar.

Oppgjørshonorar: Det er også vanlig å ta en egen pris for selve oppgjøret.

Kostnad prospekt/salgsoppgaver: Noen meglere har en egen prislinje for dette.

Garantiansvar/garantipremie og inneståelseserklæring: Garantiansvar/garantipremie er betaling for det lovpålagte garantien meglere må ha. Inneståelseserklæring er en slik garanti. Flertallet oppgir pris på dette. i stedet for garantikostnad

Visning: Det er vanlig å ta en egen pris for visningene. Her betaler du for antall visninger.

Markedsføringskostnader: Dette inkluderer alle markedsaktiviteter for å selge boligen. Noen kaller det grunnpakke elle markedsføringspakke. Andre oppgir priser for internettmarkedsføring og avisannonsering.

Det er ikke slik at prisene er like mellom meglerne på samme annonseprodukt. Derfor må også disse prisene med i sammenligning av meglerne. Det er da viktig at sammenligning er på samme markedsføringspakke (i hvert fall på samme annonseorgan).

I noen tilfeller kan fotografering av boligen være inkludert markedsføringspakken. I andre tilfeller kan nettannonsering være inkludert i posten for tilrettelegging/oppstart.

Tjenester til visning og salgsoppgave: Dette utføres av eksterne. De aller fleste megleren har avtaler med fotografer og stylister. Men det er ikke noe i veien for at du eventuelt bestiller disse selv.

Boligvurdering: Dette er kostnader til boligsalgsrapport eller takst. Dette er også en ekstern kostnad.

Forsikring: Det er vanlig å ha en boligselgerforsikring. Hva den koster avhenger av boligtypen. De fleste meglere selger boligselgerforsikringen fra Protector, men det kan være visse kostnadsforskjeller mellom meglerne. En normalkostnad for denne forsikringen er:

0,525 prosent for enebolig med boligsalgsrapport (min 10.000 kroner)

0,725 prosent uten boligsalgsrapport (min .10.000 kroner)

For rekkehus, tomannsboliger og leiligheter koster den 0,395 prosent (min 5.200 kroner).

For alle typer andelsboliger koster den 0,225 prosent (min. 3.200 kroner).

For hytter 0,515 prosen (min 10.500 kroner)

Informasjonsinnhenting og tinglysing: Dette er standardoppgaver, der det ikke er forskjell mellom meglerne.

Kostnader ved andelsboliger: Dette er også standardoppgave der det ikke er forskjell mellom meglerne.

Summering av kostnadene: Nederst i kalkulatoren finner du totalsummen for alle kostnadene. I tillegg finner du tre prosentvise tall. Først prosentkostnaden for de direkte meglerkostnadene. Deretter kostnaden for meglerkostnad pluss markedsføringskostnaden. Til slutt hva de totale kostnadene er i prosent av salgssummen.