Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du sammenligne de totale bilkostnadene du får ved å kjøpe en ny bil mot det å kjøpe en brukt bil (gjerne av samme merke).

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

Bilkjøpskalkulator
Felles forutsetninger:        
Antall år du skal eie bilen      
Rente på lån/tapt innskuddsrente      
Årlig kjørelengde (km)      
Drivstoffpris (Kr)      
Velg bilklasse (liten, mellomstor, stor)
     
Forutsetninger for ny og brukt: Ny bil    Brukt bil  
Kjøpesum    
Årsmodell bruktbil    
 
Bilens vekt    
 
Hvor langt bilen har kjørt ved bruktkjøp (antall km)      
Drivstoff-forbruk per mil    
Forsikringskostnad årlig    
Servicekostnad årlig    
Automatisk kostnadsberegning reparasjoner?    
 
Reparasjonskostnader årlig (hvis ikke automatisk)    
Dekk-kostnader årlig    
Bruktverdien av bilen -  i prosent av kjøpsprisen    
Bruktverdien av bilen i kroner    
Gjennomsnittskostnad per år (fordelt på antall år):  
  Ny bil    Brukt bil  
Verdifall    
Omregistreringsavgift (gjelder bare brukt)      
Rentekostnad (etter skatt)    
Drivstoff    
Forsikring    
Service     
Reparasjonskostnader    
Dekk-kostnader    
Sum kostnad per år    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Antall år du skal eie bilen: Legg inn antall år du har tenkt å eie bilen. Dette vil gjelde både for ny og brukt.

Rente på lån/Tapt innskuddsrente: Har du tatt opp lån med pant i bilen legger du inn billånsrenten. Har du benyttet lån med pant i boligen, bruker du boliglånsrenten. Har du benyttet oppsparte midler og er gjeldfri, bruker du innskuddsrenten. Har du benyttet oppsparte midler, men har gjeld ved siden av som minst tilsvarer kjøpesummen, må du legge inn lånerenten fordi du alternativt kan bruke pengene til å nedbetale på lånet.

Bilklasse har betydning hvis du velger automatisk kostnadsberegning, se lenger ned.

Årsmodell og vekt på bruktbilen er grunnlaget for å beregne omregistreringsavgiften du må betale ved kjøp av bruktbil.

Kjørelengden ved kjøp av brukt er grunnlaget for å beregne reparasjonskostnadene, hvis du velger det lenger nede.

Drivstoff-forbruket er ofte litt lavere for nye biler enn brukte.

Automatisk beregning av reparasjonskostnadene: Velger du dette regnes disse ut avhengig av hvilken type bil du har valgt, og kjørelengden ved kjøp av bruktbilen. Hvis du ikke velger dette, legger du inn eget tall. Les mer om bilkostnader og reparasjon

Dekk-kostnader per år legger du inn selv. Her legger du inn forbruket per mil.

Bruktverdien av bilen legges inn som en prosent av kjøpesummen. Les mer om verdifall på bil.

Bruktverdien av bilen i kroner blir beregnet ut fra prosenten du la inn ovenfor.

 

Se også:

Bilkostnader - oversikt

Bilkostnader - verdifall

Bilkostnader - reparasjon

Kalkulatorer

Bilkostnadskalkulator ny bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for ny bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå ned én bilmodellklasse.

Bilkollektivkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv, i stedet for å eie bilen selv.

Privatleie versus eie bil
Sammenligner kostnadene ved å privatleie (privatlease) mot å eie bilen over en tre,- eller fireårsperiode.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger