Sammenlign de totale bilkostnadene.

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

 

Bilkjøpskalkulator

 
  Felles forutsetninger:  
  Antall år du skal eie bilen  
  Rente på lån/tapt innskuddsrente    
  Årlig kjørelengde    
  Drivstoffpris    
  Velg bilklasse (liten, mellomstor, stor)  
  Forutsetninger for ny og brukt: Ny bil    Brukt bil  
  Kjøpesum    
  Årsmodell bruktbil      
  Bilens vekt      
  Hvor langt bilen har kjørt ved bruktkjøp (antall km)      
  Drivstoff-forbruk per mil    
  Forsikringskostnad årlig    
  Servicekostnad årlig    
  Automatisk kostnadsberegning reparasjoner?      
  Reparasjonskostnader årlig (hvis ikke automatisk)    
  Dekk-kostnader årlig    
  Bruktverdien av bilen -  i prosent av kjøpsprisen    
           
  Gjennomsnittskostnad per år (fordelt på antall år): Ny bil    Brukt bil  
  Verdifall    
  Omregistreringsavgift (gjelder bare brukt)    
  Rentekostnad (etter skatt)    
  Drivstoff    
  Forsikring    
  Service     
  Reparasjonskostnader    
  Dekk-kostnader    
  Sum kostnad per år    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Hjelp til utfylling av Nybil versus bruktbil kalkulator

Rente på lån/Tapt innskuddsrente:  Har du tatt opp lån med pant i bilen legger du inn billånsrenten. Har du benyttet lån med pant i boligen, bruker du boliglånsrenten. Har du benyttet oppsparte midler og er gjeldfri, bruker du innskuddsrenten. Har du benyttet oppsparte midler, men har gjeld ved siden av som minst tilsvarer kjøpesummen, må du legge inn lånerenten fordi du alternativt kan bruke pengene til å nedbetale på lånet.

Bilklasse har betydning hvis du velger automatisk kostnadsberegning lenger ned.

Årsmodell og vekt på bruktbilen er grunnlaget for å beregne omregistreringsavgiften du må betale ved kjøp av bruktbil.

Kjørelengden ved kjøp av brukt er grunnlaget for å beregne reparasjonskostnadene, hvis du velger det lenger nede.

Drivstoff-forbruket er ofte lavere for nye biler enn brukte.

Automatisk beregning av reparasjonskostnadene: Velger du dette regnes disse ut avhengig av hvilken type bil du har valgt, og kjørelengden ved kjøp av bruktbilen. Hvis du ikke velger dette, legger du inn eget tall.

Bruktverdien av bilene legges inn som en prosent av kjøpesummen.

 

Se også:

Bilkostnader
Les mer om hvilke kostnader som bilen gir deg.

Kalkulatorer

Bilkostnadskalkulator ny bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for ny bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.

Bilmodellvalgkalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye du kan spare på gå ned én bilmodellklasse.

Bilkollektivkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv, i stedet for å eie bilen selv.

Privatleie versus eie bil
Sammenligner kostnadene ved å privatleie (privatlease) mot å eie bilen over en tre,- eller fireårsperiode.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger