Kalkulatoren viser hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv / bilpool, i stedet for å eie bilen selv.

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

 

Bildelingskalkulator

     
  Bilkollektiv  
  Leie helg:  
  Antall helger per år  
  Snitt kjørte km per helg  
  Pris per helg  
  Snittpris per km  
  Sum helgeleie  
  Leie hverdag:    
  Antall bestillinger per år  
  Snitt timer kjørt per leie  
  Snitt kjørte kilometer per leie  
  Pris per time  
  Pris per km  
  Sum hverdagsleie  
  Årskontingent for medlemskap  
  Bestillingsgebyr per gang  
  Sum leiepriser, og andre gebyrer  
       
  Eie bilen selv    
  Forutsetninger eie:    
  Kjørelengde - km per år  
  Bilens pris/verdi  
  Kilometerstand ved kjøp  
  Drivstoff-forbruk - mil  
  Drivstoffpris - kr per liter  
  Rentekostnad  
  Gjennomsnittskostnader på tre år:    
  Årsavgift  
  Drivstoff  
  Rentekostnad  
  Forsikring  
  Dekk  
  Vask, rekvisita og lignende  
  Servicekostnad  
  Reparasjonskostnad  
  Verdifall per år  
  Kostnad per år  
     
  Bilkollektiv sammenlignet med å eie (negativt tall = bilkollekektiv billigst)tiv er lønnsomt)  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Hjelp til utfylling av bilkostnads-kalkulator

Bildelingskostnadene
Legg inn kostnadskomponentene for helgeleie og hverdagsleie hver for seg. Dette fordi de har ulik kostnadsstruktur.

I helgen er det pris per dag/helg, pluss kjørte kilometer som teller. På hverdager er det pris per time og kilometer som gjelder.

Du får da sum kostnad både for helgeleie og hverdagsleie. I tillegg er det kostnader for medlemskap, og kostnad per gang du bestiller bilen. Dette tas med i den totale summen for kostnaden ved bilkollektivet.

Les mer om bilkollektiv og kostnadene ved dette.

Eiekostnadene
Kostnadene for å eie bilen selv gjelder en mindre bruktbil, fordi det er dette som er mest naturlig å sammenligne med bilkollektivets bilpark.

Blant annet blir verdifallet og reparasjonskostnadene automatisk beregnet ut fra opplysningene du har lagt inn. Du kan også gå inn på Bilkostnadskalkulator brukt bil hvis du vil ha flere simuleringsmuligheter for å beregne kostnaden her.

 

Se også:

Les mer om bilkollektiv / bildeling.

Leie bil av privatpersoner

Delingsøkonomi - Skatteregler for utleie av egen bil

Delingsøkonomi - Utleie av egen bil

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

El-bilkalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å eie en el-bil mot en vanlig bil.

Privatleie versus eie bil
Sammenligner kostnadene ved å privatleie (privatlease) mot å eie bilen over en tre,- eller fireårsperiode.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.