Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren viser hva du kan spare på å gå inn i et bilkollektiv / bilpool, i stedet for å eie bilen selv. 

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

Bildelingskalkulator
Bilkollektiv
Leie helg:
Antall helger per år
Snitt kjørte km per helg
Pris per helg
Snittpris per km
Sum helgeleie
Leie hverdag:
Antall bestillinger per år
Snitt timer kjørt per leie
Snitt kjørte kilometer per leie
Pris per time
Pris per km
Sum hverdagsleie
Årskontingent for medlemskap
Bestillingsgebyr per gang
Sum leiepriser, og andre gebyrer
Eie bilen selv
Forutsetninger eie:
Kjørelengde - km per år
Bilens pris/verdi
Kilometerstand ved kjøp
Drivstoff-forbruk - mil
Drivstoffpris - kr per liter
Ladekostnad (kan bruke egen kalkulator)
Rentekostnad
Gjennomsnittskostnader på tre år:
Trafikkforsikringsavgift
Drivstoff/Lading
Rentekostnad
Forsikring
Dekk
Vask, rekvisita og lignende
Servicekostnad
Reparasjonskostnad
Verdifall per år
Kostnad per år
Bilkollektiv sammenlignet med å eie
Negativt tall betyr at bildeling er lønnsomt

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Hjelp til utfylling av bildelingskalkulator

Bildelingskostnadene
Legg inn kostnadskomponentene for helgeleie og hverdagsleie hver for seg. Dette fordi de har ulik kostnadsstruktur.

I helgen er det pris per dag/helg, pluss kjørte kilometer som teller. På hverdager er det pris per time og kilometer som gjelder.

Du får da sum kostnad både for helgeleie og hverdagsleie. I tillegg er det kostnader for medlemskap, og kostnad per gang du bestiller bilen. Dette tas med i den totale summen for kostnaden ved bilkollektivet.

Guide til bildeling / bilkollektiv.

Eiekostnadene
Kostnadene for å eie bilen selv gjelder en mindre bruktbil, fordi det er dette som er mest naturlig å sammenligne med bilkollektivets bilpark.

Blant annet blir verdifallet og reparasjonskostnadene automatisk beregnet ut fra opplysningene du har lagt inn. Du kan også gå inn på Bilkostnadskalkulator brukt bil hvis du vil ha flere simuleringsmuligheter for å beregne kostnaden her.

 

Se også:

Guide til bilkollektiv / bildeling.

Leie bil av privatpersoner

Delingsøkonomi - Utleie av egen bil

Skatteregler for utleie av egen bil

Kalkulatorer:

Sammenling av bildelingspriser
Kalkulatoren hjelper deg med å sammeligne priser fra forskjellige bildelingsselskapene.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

El-bilkalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å eie en el-bil mot en vanlig bil.

Sammenligning av bilabonnement med privatleasing
Med denne kalkulatoren kan du gjøre en sammenligning av hva bilabonnement og privatleasing koster i forhold til hverandre.

Privatleie versus eie bil
Sammenligner kostnadene ved å privatleie (privatlease) mot å eie bilen over en tre,- eller fireårsperiode.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.