Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sammenlign den årlige bilkostnaden mellom to ulike modellstørrelser av samme merke.

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

Bilmodellvalgkalkulator
 
  Modell 1 Modell 2  
Bilpris  
Forsikring per år  
Verdifall i eierperioden  
Drivstoff-forbruk liter/mil  
Drivstoffkostnad (kr)    
Ladekostnad (se egen kalkulator)  
Kjørelengde per år    
Antall års eiertid  
Rente  
Kostnader per år:  
Verdifall snitt per år  
Drivstoffkostnad  
Ladekostnad  
Forsikring  
Rentekostnad etter skatt  
Sum kost 5 år  
Resultat:      
Tap på modell 1 per år    
Tap på modell 1 totalt    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om hvor mye du kan spare på å gå ned en modellklasse.

Først legger du inn data som er ulikt for begge modellene, det vil si pris, forsikringskostnad, verdifall, og drivstoff-forbruk.

Deretter legger du inn det som er felles, nemlig drivstoffkostnad, kjørelengde, eiertid, og rentekostnad.

Resultatet av sammenligningen ser du nederst i kalkulatoren. Den beregner hva du taper på å ha modell 1 (den dyreste) både i hele eiertiden og per år.

 

Se også:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Viser totalkostnad og alle kostnadskomponenter på bilbruken for brukt bil.

Bilkjøpskalkulator
Sammenligner nybilkjøp med en tilsvarende brukt bil.

Privatleie versus eie bil
Sammenligner kostnadene ved å privatleie (privatlease) mot å eie bilen over en tre,- eller fireårsperiode.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.