Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner skatten for alderspensjonister, mottakere av AFP, og kombinasjonen av pensjon og lønn for skatteåret 2014.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Pensjonskattekalkulator

 
  Person 1   Person 2  
  Pensjoneringsgrad (1=100%)    
  Antall måneder med pensjon  
  Rett til Finnmarksfradrag  
  Er du gift eller ugift  
  Pensjonsinntekt     
  Lønnsinntekt    
  Rente og kapitalinntekter    
  Andre fradrag - ikke minstefradrag    
  Netto formue    
  Minstefradrag    
  Alminnelig inntekt    
 
  Skatteberegning: Person 1   Person 2  
  Trygdeavgift    
  Skatt på alminnelig inntekt    
  Toppskatt    
  Formuesskatt    
  Skattefradrag    
  Sum skatt    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om pensjonskattkalkulatoren

Alderspensjoner og AFP får et eget skattefradrag på opp til 30.000 kroner. Dette gjelder for pensjoner opp til 175.900 kroner.

Har du høyere pensjonsinntekt enn dette blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent opp til en pensjonsinntekt på 266.900 kroner. Deretter med 6,0 prosent.

Hvis pensjonsinntekten er 1.000 kroner høyere (altså 176.900 kroner), blir reduksjonsbeløpet redusert med 15,3 prosent av forskjellen (153 kroner). Reduksjonsbeløpet blir dermed 29.847 kroner (i stedet for 30.000).

Les mer om hvordan pensjoner blir beskattet her.

Bruk av kalkulatoren

Du kan legge inn to personer, hvis dere er gift.

Du kan velge en pensjoneringsgrad på 100 %, 80 %, 60 % ,40 % og 20 %. Du kan også legge inn lønnsinntekt, hvis du kombinerer lønnet arbeid med pensjon.

Legg også inn antall måneder med pensjon. Det er spesielt første års pensjonister som må redusere antall måneder.

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2013.

Pensjonsskattekalkulator 2012
Dette blir skatt på pensjoner med de nye pensjonsskattereglene for 2012.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.