Kalkulatoren gir svaret på hva som lønner seg av å velge 80 prosent eller 100 prosent dekning.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Foreldrepenge-kalkulator

    År      Per uke     
  Inntekt mor  
  Inntekt far    
       
  Uttaksprosent 80 %      100 %     
  Antall uker mor    
  Antall uker far    
  Sum antall uker    
  Foreldrepenger:    
  Foreldrepenger mor    
  Foreldrepenger far    
  Sum foreldrepenger     
  Forskjell (100% fratrukket 80%)      
   

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om foreldrepengekalkulatoren

Legg inn inntektene til mor og far, og deretter hvor mange uker permisjonstid de skal ha.

Uttaksprosenten trenger du bare å legge inn for mor. Kalkulatoren regner automatisk ut det resterende for far. Pass på at far har det samme antall uker i begge alternativene, ellers blir sammenligningen feil.

Les mer om foreldrepenger her.

Det maksimale grunnlaget for foreldrepenger er 6 G, som er 581.298 kroner.

Kalkulatoren regner da ut hvor mye dere får i foreldrepenger ved begge uttaksvarianter. Nederst ser du forskjellen mellom 80 og 100 prosent. Positivt tall betyr at 100-prosent uttak er best.

Feriepenger er ikke tatt med her. De vil ha de samme beløpene i begge variantene.

Jobbe etter 49 uker:

Kalkulatoren ser kun på hvor mye foreldrepenger dere får ved valget mellom 80 prosent eller 100 prosent. Når alternativet er å jobbe i de 10 ukene (forskjellen mellom 59 og 49 uker), vil det naturlig nok gi den største økonomiske gevinsten. Den må veies opp mot det ikke-økonomiske.

Hvis du er enslig:

Hvis du er enslig, er det bare din inntekt som har betydning. I valget mellom 80 og 100 prosent vil alltid 100 prosent og 49 uker gi mest i foreldrepenger.

 

Se også:

Foreldrepenger
Les mer om foreldrepenger.

Foreldrepengeveilederen
Du kan også se hva du har rett til av foreldrepenger ved å brukes NAV's kalkulator.