Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren viser hva du/dere vil få i foreldrepenger ved  80 prosent eller 100 prosent uttak.

Les mer om kalkulatoren under.

Foreldrepengekalkulator
Får mor dekket inntekt over 6 G?
   
Får far dekket inntekt over 6 G?
   
  År Per uke  
Inntekt mor  
Inntekt far  
Uttaksprosent 80 % 100 %  
Antall uker mor
 
Antall uker far  
Sum antall uker  
Foreldrepenger:      
Foreldrepenger mor  
Foreldrepenger far  
Sum foreldrepenger   
Forskjell (100% fratrukket 80%)    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om foreldrepengekalkulatoren

Legg inn inntektene til mor og far, og deretter hvor mange uker permisjonstid de skal ha.

Uttaksprosenten trenger du bare å legge inn for mor. Kalkulatoren regner automatisk ut det resterende for far.

Guide til foreldrepenger.

Det maksimale grunnlaget for foreldrepenger er 6 G, som er 668.862 kroner.

Hvis du tjener mer enn dette, er det mange arbeidsgivere som utbetaler det overskytende. Du kan velge Ja eller Nei for dette på begge.

Kalkulatoren regner da ut hvor mye dere får i foreldrepenger ved begge uttaksvarianter. Nederst ser du forskjellen mellom 80 og 100 prosent. Positivt tall betyr at 100-prosent uttak er best.

Feriepenger er ikke tatt med her. De vil ha de samme beløpene i begge variantene.

Jobbe etter 49 uker:

Kalkulatoren ser kun på hvor mye foreldrepenger dere får ved valget mellom 80 prosent eller 100 prosent. Når alternativet er å jobbe i de 10 ukene (forskjellen mellom 59 og 49 uker), vil det naturlig nok gi den største økonomiske gevinsten. Den må veies opp mot det ikke-økonomiske.

Hvis du er enslig:

Hvis du er enslig, er det bare din inntekt som har betydning. I valget mellom 80 og 100 prosent vil alltid 100 prosent og 49 uker gi mest i foreldrepenger.

 

Se også:

Guide til foreldrepenger
Les mer om foreldrepenger.

Foreldrepengeveilederen
Du kan også se hva du har rett til av foreldrepenger ved å bruke NAV's kalkulator.