Privatleie av bil, også kalt langtidsleie, leasing eller privatleasing. Finn hva som lønner seg av å eie bilen selv, eller privatleie den.

Hjelp til utfylling (under kalkulator).

 

Privatleiekalkulator

     
  Kostnad ved privatleie:  
  Antall år du skal leie  
  Månedsleie  
  Etableringsgebyr ink mva  
  Termingebyr per mnd ink mva  
  Årsavgift bil (mva legges til i totalpris)  
  Forskuddsleie  
  Avtalt kjørelengde per år  
  Kjørte kilometer per år  
  Pris per overkjørte km  
  Ekstrabetaling ved leieperiodens slutt  
  Totalpris i leieperioden  
  Gjennomsnitt per år  
 
  Forutsetninger ved kjøp av bilen:  
  Pris for bilen  
  Egenkapital (satt til det samme som forskuddsleie  
  Verdifall i leieperioden  
  Rente på lån  
  Rente på egenkapital (tapt innskuddsrente)  
  Etableringsgebyr lån  
  Termingebyr lån (per mnd)  
  Kostnader ved kjøp av bilen totalt i leieperioden:  
  Verdifallet på bilen i leieperioden  
  Rentekostnad (etter skatt)  
  Etableringsgebyr lån (etter skatt)  
  Termingebyrer lån  
  Årsavgift bil  
  Totalpris 3 år  
  Gjennomsnitt per år  
       
  Resultat:  
  Forskjell i hele leieperioden ((minus betyr at leie har lavest pris)  
  Forskjell per år (minus betyr at leie har lavest pris)  
  Forventet markedsverdi av bil om tre/fire år  
  Likevekt markedsverdi av bil om tre/fire år  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til utvikleren av kalkulatoren Smarte Penger.

Hjelp til utfylling av privatleasing-kalkulator

I kalkulatoren er det ikke lagt inn noen drivstoffkostnader for bilen, fordi disse vil være de samme enten du eier eller leier. Først legger du inn forutsetningene for bilkostnadene. Deretter blir kostnadene i leieperioden automatisk regnet ut.

Kostnader ved å leie

Først legger du inn månedsleien ved å langtidsleie bilen. Du kan få tilbud om en leieperiode på 3 eller 4 år. Du må legge inn den månedlige leiekostnaden, etableringsgebyr (ink mva), termingebyr (ink mva), og årsavgiften på bil (det blir lagt til mva på den). I tillegg legger du inn forskuddsleien for bilen. Denne vil du i noen tilfeller også kunne velge hvor stor skal være hos enkelte forhandlere.

Avtalt kjørelengde: Legg også inn antall kilometer du kan kjøre per år. Hvis du kjører over dette, må du betale en kilometerpris per ekstra kjørte kilometer.

Ekstrabetaling ved leieperiodens slutt: Her kan du eventuelt legge inn beløp for krav om betaling for skader og unormal slitasje. Det er bare det beløpet som går utover skadene forårsaker av ekstra verdifall. Har du for eksempel fått en regning på 10.000 kroner, og reelt verditap pga av skadene er 4.000 kroner, skal du legge inn 6.000 kroner her.

Kostnader ved å kjøpe

Årsavgiften og egenkapitalen forutsettes å være det samme som ved langtidsleie for å gjøre sammenligningen korrekt. Egenkapitalen er derfor den samme som forskuddsleien. På årsavgiften er det mva når du privaleier bilen. Denne ekstrakostnaden legges automatisk til i totalkostnaden.

Verdifallet på en ny bil vil ligge på rundt 40 prosent i løpet av tre år, pluss minus noen prosent. For 4 år er utgangspunktet 47 prosent. Dette blir regnet av nybilprisen. Verdifallet er den største kostnadene ved å kjøpe.

Renten på lånet avhenger av hvordan du finansierer bilen. Her legger du inn renten på lån, og tapt innskuddsrente på egenkapital. Renten som benyttes blir da det veide snittet (bestemmes av egenkapitalandelen). Hvis du for eksempel har 50 prosent egenkapital, blir den benyttede rentesatsen gjennomsnittet av tapt innskuddsrente og rente på lån. For å se rentesatser sjekk høyrentekalkulatoren, billånsrentene og boliglånsrentene.

Renten regnes av den gjennomsnittlige verdien av bilen i leieperioden. Har den en kjøpspris på 400.000 og en restverdi på 260.000 kroner, blir gjennomsnittlig verdi på 330.000 kroner.

Rentekostnaden blir regnet ut etter skatt, det samme gjelder for etableringsgebyr og termingebyrer. I 2017 blir spart skatt 24 prosent av rentefradraget.

Resultat

Forskjell (leie fratrukket eie) i hele leieperioden: Nederst i kalkulatoren sammenlignes de totale kostnadene over leieperioden. Siden kostnaden ved å eie blir fratrukket leiekostnaden, betyr et positivt tall at eie er billigst. Negativt tall betyr at leie er billigst.

Forventet markedsverdi av bilen om tre/fire år blir bestemt at forutsetningen om verdifallet på bilen.

Likevektverdi viser hva salgsverdien av bilen må være for at eie og leie skal komme likt ut.

 

Se også:

Privatleie av bil
Les mer om dette.

Kalkulatorer:

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på en ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Bildelingskalkulator
Viser besparelsen ved å gå inn i et bilkollektiv fremfor å eie bilen selv.

Finn billigste billån
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.