Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren sammenligner verdien av to innskuddspensjonsordninger, ved å gjøre dem om til lønnsverdier.

Les mer om kalkulatoren under.

Innskuddspensjons-kalkulator
Lønn    
Om innskuddspensjonen: Alt 1 Alt 2  
Prosent opp til 7,1 G  
Prosent mellom 7,1 G og 25,1 G  
Årlige beløp:      
Avsetning til innskudd  
Nødvendig lønnsinntekt for å dekke verdi av innskudd  
Lønnsforkjellene mellom de to alternativene    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Ved jobbskifte kan det være to ulike pensjonsordninger. Da må du kunne gjøre om innskuddspensjonen til hva den er verdt som lønn for å kunne sammenligne de to alternativene.

Les mer om innskuddspensjon.

Innskuddet som bedriften setter av er i prosent av lønnen, eller et fast beløp. De aller fleste har en ordning med en prosentandel av lønnen. For bedriften er det anledning til å skille mellom prosentsatsene på inntekter over og under 7,1 G (842.202 kroner). Over 12 G (1.423.440 kroner) kan det ikke settes av noe.

For inntekter opp til 7,1 G er maksimal prosentsats 7 prosent. For inntekter mellom 7,1 og 12 G er maksimal prosentsats 25,1 prosent (18,1 prosent ekstra). Minimum avsetning er 2 prosent av lønnen.

I kalkulatoren legger du først inn hva de aktuelle prosentene er i de to ordningene.

Kalkulatoren regner da ut hva som blir satt av i pensjon, og hva du måtte hatt i lønn for å kunne spare netto like mye. Hvor mye lønn du må ha for å kompensere avhenger av hvilken marginalskatt du har.

 

Se også:

Guide til innskuddspensjon

Kalkulatorer:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet i en innskuddspensjon vokser til.

Meravkastningskalkulator for innskuddspensjon
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.