Kalkulatoren beregner prisene på europeiske opsjoner.

Den er basert på Black Scholes beregninger for korrekt opsjonsprising. Det er en del forutsetninger som legges til grunn. Blant annet at selskapet ikke betaler ut utbytte, at man kan låne penger til risikofri rente, short-salg er tillatt, og at det ikke er noen transaksjonskostnader.

Legg først inn kursen på aksjen i dag. Deretter legger du inn kursen opsjonen kan innløses til (strike). Antall dager har stor betydning for prisen. Jo høyere volatilitet aksjen har jo høyere blir opsjonsprisen.

Kalkulatoren regner ut prisen både på kjøpsjoner og salgsopsjoner.

 

Opsjonskalkulator

 
  Kurs på aksjen i dag  
  Kurs opsjon (strike)  
  Antall dager  til forfall  
  Risikofri rente  
  Volatilitet  
       
  Pris kjøpsopsjon  
  Pris salgsopsjon  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.